h

SP op werkbezoek op de nieuwkoopse plassen

20 september 2012

SP op werkbezoek op de nieuwkoopse plassen

De SP stelde onlangs schriftelijke vragen over SNL subsidie voor het rietsnijden in de Nieuwkoopse plassen. Naar aanleiding van die vragen nodigde het College van Burgemeester en Wethouders de fractie uit om van gedachten te wisselen over de invloed van Natura 2000 op de omgeving van de Nieuwkoopse plassen. Op 10 september hebben Esther Zwaan, Lies van Aelst en Ap de Wit hierover met de wethouders Elkhuizen en Meltzer en met rietsnijdersvoorman Wansick gesproken. Duidelijk werd dat er een spanningsveld is tussen natuur en recreatie. De natuurwaarde van het plassengebied is van groot belang voor de recreatie in en rond de plassen. Die recreatie is van levensbelang voor een groot aantal ondernemers en dus voor de locale economie. Maar de recreatie kan de natuurwaarde ook behoorlijk schaden, en de natuurwaarde is vooral op zich van belang, niet alleen voor de recreatie. Datzelfde geldt ook voor de omliggende veehouderijen, ook die schaden de natuurwaarde. De stikstofdepositie in het plassengebied is voor een aantal doelsoorten in het gebied al te hoog. Daardoor is het voor de veeboeren binnen een afstand van 10 kilometer rond de plassen niet meer mogelijk om hun bedrijven uit te breiden of te moderniseren. Maar als de veehouderij en de recreatiesector niet meer kunnen investeren kan hun bestaanrecht gevaar lopen waardoor ook de totale bedrijvigheid in het gebied geschaad wordt. Gemeente Nieuwkoop onderkent dat gevaar en heeft de effecten daarvan laten onderzoeken. De SP is geschrokken van het resultaat. De totaalomzet in het gebied zal na 5 jaar met 11% verminderd zijn, de werkgelegenheid zal zelfs 14% lager zijn en de totale welvaart zal 9% lager liggen. De SP vraagt zich af of deze effecten wel zijn goed zijn meegewogen in de Natura 2000 procedures. Eigenlijk gaat het om de vraag of het belang van 1100 hectare "cultuurlandschap" met natuurwaarden opweegt tegen het verlies van tienduizenden banen en miljarden omzetverlies. De SP gaat zich hierop beraden.

Datzelfde spanningsveld is er ook tussen het rietsnijden en enkele natuurdoelsoorten. Het rietsnijden is van belang voor de instandhouding van een aanzienlijk deel van het het Nieuwkoopse plassengebied. De rietsnijders moeten echter wel verkoopbare producten kunnen oogsten en dat staat nu juist onder druk. Jarenlang is er gepraat over subsidies maar vanwege bezuinigingen (of een administratieve fout) komt voor beheer, zoals door de rietsnijders wordt uitgevoerd, geen SNL subsidie beschikbaar. Voor 2012 en een deel van 2013 komt er weliswaar wel een SLG subsidie beschikbaar maar daarvoor is maar een klein deel voor de rietsnijders terwijl ze voor die subsidie wel extra werk moeten verzetten en ook investeringen moeten doen. Volgens zeggen komen de rietsnijders zelf niet in aanmerking voor een SNL subsidie. De SP vind dit onterecht omdat rietsnijders vergelijkbaar zijn met agrariërs die zelf geen eigenaar van de grond zijn. Die agrariërs komen wel voor SNL in aanmerking dus waarom de rietsnijders dan niet. De SP gaat zich hierin verder verdiepen.

U bent hier