h

Eindelijk meer aandacht voor dierenwelzijn

16 maart 2015

Eindelijk meer aandacht voor dierenwelzijn

Foto: DS

Vorige week was SP Statenlid en kandidaat Lies van Aelst te gast bij de actie van de dierenbescherming in Rotterdam. De dierenbescherming organiseerde een levend ganzenbord met kandidaat-statenleden om zo aandacht te vragen voor de ganzenproblematiek en mogelijke oplossingen.

SP (kandidaat) Statenlid Lies van Aelst: ‘ Wat ons betreft moet het doden van dieren bij populatiebeheer moet een laatste redmiddel zijn; andere, diervriendelijker opties moeten eerst eerst uitgeput worden. Ook moeten er zo snel mogelijk foerageergebieden worden ingericht voor ganzen en eenden, uiteraard met een vergoeding voor de grondeigenaar of gebruiker, zo zijn er ook plekken waar de dieren wél welkom zijn. Als dieren uiteindelijk toch gedood worden, moeten ze daarna ook voor consumptie beschikbaar komen. Het is niet acceptabel de dieren te doden en dan zomaar weg te gooien.' Dierenwelzijn was, met de SP in het college, voor het eerst in de provinciale geschiedenis een aandachtspunt voor het provinciebestuur. Hierdoor was er meer dan ooit aandacht voor het welzijn van dieren in onze provincie. Zo werden boerenbedrijven gestimuleerd om diervriendelijker te produceren en is er bij wegenaanleg en onderhoud eindelijk aandacht voor de gevolgen voor dieren. ‘De afgelopen periode is er een stap vooruit gezet in de aandacht voor dierenwelzijn in provinciaal beleid, in de komende periode zou er wat de SP betreft nog sterker op ingezet moeten worden, want er is nog een hele weg te gaan’, aldus Van Aelst. De SP komt als één van de meest diervriendelijke partijen uit de bus bij de dierenstemwijzer. Van Aelst: ‘Wie hart heeft voor de natuur, het milieu en de dieren, moet bij de SP zijn. Ik zet ook de komende jaren weer vol overgave in voor een schone, groene, leefbare provincie waar mens èn dier goed kunnen leven.’ De SP pleit ervoor om bij nieuwbouw en onderhoud van wegen, vaarwegen en gemalen zo veel mogelijk dierenwelzijnsmaatregelen te nemen. Denk aan het aanleggen van natuurlijke oevers, faunatunneltjes en het inzetten van preventieve maatregelen tegen muskus- en beverratten waarbij de vismigratie niet wordt belemmerd. Ook worden er wat de SP betreft strenge dierenwelzijnseisen gesteld aan veehouderijen die zich hier willen vestigen of willen uitbreiden en blijft jagen voor plezier in Zuid-Holland verboden.

U bent hier