h

Regio

Bij welke afdeling hoor ik?

De SP in Zuid-Holland is ingedeeld in drie regio's: Noord, Haaglanden en Rijnmond. Onderdaan deze pagina zie je in welke regio jouw afdeling valt en wie de regiobestuurders zijn. 

Informatie over de regio's
De lokale afdelingen vormen de basis van de SP. Om de afdelingen zo veel mogelijk invloed te geven in de partij, werkt de SP met regio's. Deze regio's kiezen iedere twee jaar een regiovertegenwoordiger. Hij of zij neemt plaats in het partijbestuur (klik hier voor de samenstelling) en is sparringpartner voor de afdelingsbesturen. 

Ter bevordering van de meningsvorming in de partij organiseert de SP zogenoemde regioconferenties. Vertegenwoordigers van de lokale SP-afdelingen wisselen hier met elkaar en met leden van het partijbestuur van gedachten over belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de SP.

De SP-fracties in de Provinciale Staten doen op de regioconferenties minimaal één keer per jaar verslag van hun werkzaamheden. De landelijke partijraad (alle afdelingsvoozitters en de leden van het partijbestuur) gebruikt de resultaten van de regioconferenties als input voor de besluitvorming.

Regio Zuid-Holland-Noord

Regiovertegenwoordiger: Daniël Boer (daniel.boer1234@hotmail.com)

Afdelingen:                                                   

Regio Haaglanden

Regiovertegenwoordiger: Sebastiaan van den Hout (svdhout@sp.nl)

Afdelingen:                                                               

Regio Rijnmond

Erik van Donk (evdonk@sp.nl)

Afdelingen: 

U bent hier