h

Milieu Alarmteam SP maakt doorstart

25 mei 2024

Milieu Alarmteam SP maakt doorstart

Op 23 mei kwam Frank Johan Hoogendam voor de tweede keer bijeen met een groep SP’ers die het welbekende Milieualarmteam nieuw leven willen inblazen. Zuid-Holland heeft een grote groep risicovolle bedrijven, die grote schade kunnen toebrengen aan de omgeving. De SP wil in kaart brengen wat de risico’s zijn, en incidenten voorkomen.

De avond begon met een presentatie van onderzoek naar de 147 bedrijven in Zuid-Holland en de regio Rijnmond die vallen onder het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). De DCMR Milieudienst Rijnmond houdt bij (link: https://brzoviewer.pzh.nl) welke incidenten zich voordoen bij deze bedrijven. Hieruit blijkt dat het aantal incidenten in de periode van 2019 tot 2023 ver uiteen loopt. Koploper met 136 meldingen was Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., maar ook Vopak was met acht vestigingen goed voor 181 meldingen. Aan de andere kant zijn er 39 bedrijven die nog nooit een melding hebben gehad. Bij 26 bedrijven weten we het niet. Daar meldt de DCMR alleen “Informatie over eventuele incidenten bij dit bedrijf is op dit moment niet digitaal ontsloten”.

Al met al weten we dat er in de genoemde periode 302 keer sprake is geweest van brand, broei of explosie die kon worden opgelost door het bedrijf zelf. In 109 gevallen moest de brandweer erbij komen. 28 keer was er sprake van verspreiding van gevaarlijke stoffen door de lucht, 14 keer was dat in of op het oppervlaktewater, en 12 keer over het land. Dan waren er nog 26 overige meldingen. Dan zijn er nog 363 meldingen die gecategoriseerd worden als niet gevaarlijk.

De SP zet het bureauonderzoek voort, maar gaat ook de straat op om te spreken met werknemers en omwonenden. Onder de aanwezigen waren mensen die actief waren in het oude Milieualarmteam, maar ook mensen die nu strijden tegen de uitstoot van PFOA door Chemours, en mensen die gewerkt hebben bij dergelijke bedrijven en die vooral aandringen op maximale veiligheid in deze bedrijven.

De SP gaat zorgvuldig te werk, en gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie. Wie met de SP in gesprek wil, kan dat doen via het Meldpunt van het Milieualarmteam (zuidholland@sp.nl, of telefoonnummer 070-4416041).

Bekijk hier de presentatie.

 

Reactie toevoegen

U bent hier