h

Natuur en milieu

22 mei 2024

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

De SP wil dat de inwoners van Boskoop mee kunnen praten over een eventuele tweede oeververbinding. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 22 mei pleitte SP-Statenlid Iris van de Kolk voor een huis-aan-huisenquête onder de Boskopers over dit vraagstuk tijdens de bespreking van de afronding van het project Beter Bereikbaar Gouwe, waar een tweede oeververbinding onderdeel van uitmaakt. Gedeputeerde Zevenbergen zegde toe dit bij de gemeente aan te kaarten en sprak de hoop uit dat Alphen goed meeluistert.

Lees verder

SP was, is en blijft tegen gaswinning Papekop

In de editie Woerden van 10 april haakte het AD aan op de vragen die de SP Zuid-Holland stelde over mogelijke gaswinning door Vermillion.

Lees verder
7 april 2024

Vragen SP over radiostilte rond vergunningaanvraag gasboringen Papekop

Foto: SP

Na een jarenlange radiostilte doet energiebedrijf Vermillion een nieuwe poging om te komen tot gaswinning bij Papekop. Het heeft daartoe een vergunningaanvraag gedaan bij het Rijk. Zeer tegen de zin van vele omwonenden, maar ook de betrokken gemeenten, de Provincie Utrecht en – naar verluidt – de Provincie Zuid-Holland zijn tegen. Maar vanuit het Zuid-Hollandse Provinciebestuur is er tot nu toe ook radiostilte daarover. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen. SP-Statenlid Iris van de Kolk diende ze in.

Lees verder

Vragen uitbreidingsplannen defensie op Maassluis.nu

Op 1 maart diende fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam schriftelijke vragen in over de uitbreidingsplannen van defensie. Maassluis.nu pikte ons persbericht op in de digitale krant.

Lees verder
8 maart 2024

Grenzen aan de groei

Foto: SP

Op 6 maart bespraken Provinciale Staten de zogeheten ‘ruimtelijke puzzel’, een zoektocht naar wat waar kan in het toch al volle Zuid-Holland, bij een hard groeiend inwoneraantal. Voor de SP is het duidelijk dat bij de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden het welzijn van mens, dier en milieu voorop moeten staan. SP-fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam deed hiertoe de oproep in de Statenvergadering, ook al is de SP gematigd positief over de koers van het Provinciebestuur.

Lees verder
6 maart 2024

Lies, bedankt!

Je halve leven lid van Provinciale Staten. Waarschijnlijk is er in het land niemand anders dan onze scheidende fractievoorzitter Lies van Aelst die dat kan zeggen. Maar nu is het voorbij. Inmiddels benoemd als lid van de Eerste Kamer vertrekt ze op 6 maart uit de Staten. Lies laat de SP-fractie een ongelofelijke ‘erfenis’ aan belangrijke dossiers na, waarin ze zich de afgelopen 17 jaar als een terriër heeft vastgebeten. Het openbaar vervoer, de aanpak van milieuververvuiler Chemours, de veerdienst Maassluis-Rozenburg zijn er zomaar drie die daarbij in het oog springen. Met een diepe buiging neemt de fractie afscheid van haar. Lies, ontzettend bedankt voor je enorme inzet en behaalde resultaten en heel veel succes gewenst in de Eerste Kamer!

Lees verder
1 maart 2024

Vragen SP over uitbreidingsplannen Defensie

Via het AD kwam de SP-fractie op de hoogte van uitbreidingsplannen van het Ministerie van Defensie. Het gaat daarbij om extra oefenterreinen, laagvliegen met helikopters, logistieke knooppunten en opslagplaatsen voor munitie, onder andere in de Krimpenerwaard. De SP maakt zich – net als de bewoners daar – zorgen over de mogelijke gevolgen voor mens, dier en natuur. Ook kunnen de plannen bijten met diverse Provinciale ruimtelijke opgaven. Statenlid Frank-Johan Hoogendam heeft hierover vragen ingediend bij het Provinciebestuur.

Lees verder

SP: Nieuw schip veer Maassluis-Rozenburg noodzakelijk

In de Statenvergadering van 31 januari werd een motie van de SP aangenomen om een plan te maken voor een nieuw schip op het veer Maassluis-Rozenburg. De Schakel Rozenburg berichtte hierover.

Ook in het AD werd er een artikel aan gewijd.

 

Lees verder

SP Zuid-Holland in Franse media

Frans radio- en TV-kanaal bericht over Chemours na brief Zuid-Holland
Lees verder

Chemours vrijwel dagelijks in het nieuws

De Provincie Zuid-Holland heeft de prefect van l'Oise in Frankrijk gewaarschuwd voor Chemours, dat daar 200 miljoen wil investeren in de uitbreiding van haar fabriek. 

Dit gebeurde op initiatief van de SP, die aan het Provinciebestuur vroeg een brief te sturen naar Frankrijk. Het AD berichtte hierover.

Lees verder

Pagina's

U bent hier