h

Natuur en milieu

16 maart 2018

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Zuid-Holland hopelijk volgende provincie die aansluit bij de Statiegeldalliantie'

Minder zwerfafval, minder dierenleed, meer hergebruik en dus een duurzamere oftewel ‘circulaire’ economie. Voor fractievoorzitter Lies van Aelst allemaal goede redenen om de oproep te doen dat ook Zuid-Holland zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Ruim zeventig gemeenten en andere organisaties gingen Zuid-Holland al voor. Noord-Brabant was de eerste provincie die aansloot bij de Statiegeldalliantie.

Lees verder
7 maart 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen: 'Herstel van de natuur in het Grevelingenmeer goed voor de hele regio'

Foto: PZH

Gebrek aan zuurstof en te veel slib schaden de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen. Oplossing hiervoor is gedeeltelijk herstel van de getijdenwerking in het meer. Namens de provincie maakt SP-gedeputeerde Rik Janssen zich hier al jaren sterk voor. Vandaag werd bekend dat het project dankzij extra financiële bijdragen van de betrokken ministeries definitief door kan gaan.

Lees verder
7 februari 2018

Fosfaatfraude is bedreiging voor volksgezondheid en solidariteit onder boeren

Foto: MBZH / PZH

De fracties van SP en PvdA in Provinciale Staten hebben schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van de fosfaatfraude in de melkveehouderij. Veel boeren doen juist hun uiterste best om aan de strenge eisen van het fosfaatreductieplan te voldoen. Vooral biologische boeren worden zwaar belast. Veel bedrijven hebben ook daadwerkelijk economische schade geleden. Naast de onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid, is het gesjoemel van collega’s vooral voor hen bijzonder zuur.

Lees verder
1 februari 2018

SP blij met voorstellen voor verdere versterking van toezicht en handhaving bij risicobedrijven

Foto: PZH / MediabankZH

Chemische bedrijven, raffinaderijen en tankopslag en -overslagbedrijven in Zuid-Holland krijgen waarschijnlijk te maken met strengere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Janssen (SP) stuurden vandaag een brief met voorstellen hiervoor aan Provinciale Staten. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij: ‘Dit is waar de SP al jaren voor pleit.’

Lees verder
6 december 2017

Discussieavond op donderdag 14 december: Hoe stoppen we GenX?

Foto: SP

Donderdag 14 december organiseert de landelijke SP in Dordrecht een discussieavond over de risico’s van de chemische industrie voor de leefomgeving. SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin gaat in gesprek met bewoners en deskundigen. Wat zijn de gevolgen van de lozing van GenX voor de omgeving en de gezondheid? Welke stoffen zitten er nog meer in het drinkwater? Hoe kunnen deze problemen worden opgelost?

Lees verder
18 oktober 2017

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam over nieuwe Omgevingswet: Veiligheid moet goed geregeld

Foto: SP

Wellicht heeft u er al van gehoord: de nieuwe Omgevingswet. Deze wet van VVD-minister Schultz van Haegen voegt tientallen bestaande ruimtelijke ordenings- en milieuwetten samen tot één nieuwe wet. In vereenvoudiging van regels kan de SP zich in principe vinden. Ook de aanpak van het provinciebestuur is goed. SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam heeft echter ook grote  zorgen, vooral over de veiligheid.

Lees verder
1 september 2017

DuPont/Chemours: doet de provincie echt al het mogelijke?

Foto: Jan Brongers

Doet de provincie echt al het mogelijke om GenX in het drinkwater en de leefomgeving te voorkomen? Deze dringende vraag stelde fractievoorzitter Lies van Aelst woensdag opnieuw aan het provinciebestuur. Het antwoord was: ja, we doen alles wat binnen de huidige wettelijke mogelijkheden ligt en meer. Groot probleem blijft dat zolang Europa geen strengere regels maakt, een verbod op gevaarlijke stoffen vaak te lang op zich laat wachten.

Lees verder
25 oktober 2016

Het Vlaardings voedselbos groeit door!

Foto: SP

Ruim een jaar na de opening in juni 2015 bezochten SP-Statenlid Luiza Soares, wethouder Arnout Hoekstra en raadslid Jolanda Löke afgelopen woensdag opnieuw het Vlaardingse voedselbos. Er was veel te zien en te proeven. De SP is enthousiast. Zeker nu op veel scholen de schooltuintjes en de natuureducatie helaas zijn wegbezuinigd, bieden voedselbossen kinderen unieke kansen om in contact te komen met voedsel en de natuur.

Lees verder
29 juni 2016

Over water naar natuurgebied Haringvliet

Foto: Robert de Bruijn / flickr

Dankzij het Droomfondsproject –waarin de provincie samen met natuurorganisaties werkt aan de opbloei van de natuur in het gebied– is het Haringvliet deze zomer bereikbaar per Waterbus. Er zijn haltes bij natuureiland Tiengemeten, Hellevoetsluis, Stellendam, Middelharnis en Willemstad. De SP is blij met de extra investeringen in natuur en recreatie en verwacht een positieve impuls voor het toerisme en de lokale horeca.

Lees verder
13 april 2016

SP en D66 blijven strijden voor groene Duivenvoordecorridor

Foto: MBZH

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 6 april stelde de SP samen met D66 en Groen Links een rondvraag over de nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen voor de Duivenvoorde- corridor bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Daarin lijkt het maximale bebouwingspercentage van vijftien procent te worden losgelaten. Als ze niet voldoen aan de afspraken, kan de provincie deze plannen tegenhouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier