h

Natuur en milieu

27 februari 2015

Groen, bodem en water in Schiedam

Foto: Alexander van Steenderen / SP-Schiedam

Lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Luiza Soares brachten afgelopen donderdag een werkbezoek aan Schiedam om te kijken hoe de provincie kan samenwerken bij de aanpak van uiteenlopende problemen in deze stad. Schiedam werkt hard aan funderingsproblematiek en wateroverlast. Ook detailhandel, recreatie en groen kwamen aan bod.

Lees verder
26 februari 2015

Bezoek bij Hollands Wild, melkveehouderij en imker

Foto: Lies van Aelst

Statenleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam maakte deze week een tour door de provincie om te spreken met verschillende betrokkenen bij dier en natuur.

Lees verder
2 december 2014

SP: hoeveelheid natuur eerlijk tellen

Op initiatief van de SP gaat de provincie de biodiversiteit in tijdelijke natuurgebieden niet meetellen bij het vaststellen van de totale soortenrijkdom. 'Dit maakt de cijfers wellicht minder rooskleurig, maar wel eerlijk', aldus woordvoerder Natuur Frank Johan Hoogendam.

Lees verder
23 augustus 2014

Belangrijke orchideeënlocatie bedreigd

Maar liefst elf zeldzame soorten orchideeën telde natuurgebied De Grevelingen enkele jaren terug. Inmiddels worden deze en andere beschermde plantensoorten ernstig bedreigd door overbemesting. SP-Statenlid Esther Zwaan pleit voor maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Lees verder
30 april 2014

Weidevogels bij Teylingen beter beschermen

De Roodemolen- en de Elsgeesterpolder zijn twee plekken in Zuid-Holland waar het goed lijkt te gaan met de weidevogels. Uitgerekend hier wil de gemeente Teylingen gaan bouwen. De SP en PvdD in Zuid-Holland zijn kritisch en pleiten voor uiterste zorgvuldigheid.

Lees verder
12 februari 2014

Grote twijfels over bomenkap

De provincie heeft plannen om vanwege de veiligheid een prachtige rij populieren langs de N209 te kappen. De SP vindt dit een behoorlijke aderlating voor het landschap en vraagt zich sterk af of er geen betere opties zijn.

Lees verder
11 februari 2014

SP kijkt uit naar ganzenbijeenkomst

Door het sneuvelen van het ganzenakkoord tussen de provincies, landbouw- en natuur- organisaties, zijn de afzonderlijke provincies weer aan zet. Mede op verzoek van de SP houdt Zuid-Holland morgen een bijeenkomst over het lastige onderwerp.

Lees verder
25 januari 2014

SP-motie beschermt geschrapt groen

Door bezuinigingen van het vorige kabinet is in Zuid-Holland 3000 hectare natuur geschrapt. Een SP-motie regelt dat deze gebieden toch planologisch beschermd worden tegen ongewenste ontwikkelingen, zoals het veranderen van de agrarische functie naar bouwgrond.

Lees verder
7 december 2013

Partijen slaan alsnog handen ineen voor NMZH

Na de treurige vertoning van 6 november zijn CU & SGP, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en 50‐plus het toch eens over subsidie voor de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. De partijen dienen komende woensdag een gezamenlijk voorstel in.

Lees verder
13 november 2013

Succes in de strijd tegen kattenjacht

De Tweede Kamer wil dat het kabinet het afschieten van zwerfkatten door jagers gaat verbieden. Dit betekent dat ook de provincie Zuid-Holland hier straks geen vergunningen meer voor mag afgeven. De SP in Zuid-Holland is blij met dit succes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier