h

Natuur en milieu

4 april 2016

Vernieuwd museum en veel nieuwe natuur op Goeree Overflakkee

Foto: MBZH

Met steun van de provincie wordt Goerree Overflakkee nog aantrekkelijker. Erfgoed-gedeputeerde Rik Janssen (SP) opende op 16 maart het vernieuwde RTM-Museum in Ouddorp. Daarnaast krijgt het eiland veel nieuwe, toegankelijke natuur en wordt in 2018 het getijdenlandschap Haringvliet hersteld. Hierdoor komt er weer ruimte voor bijzondere soorten wilde planten en dieren zoals de zalm en de steur.

Lees verder
22 januari 2016

Werkbezoek blauwgraslanden: te veel mest, te veel versnippering

Soortenrijkdom oftewel biodiversiteit is anno 2016 een belangrijk doel van natuurbeleid, ook voor de provincie Zuid-Holland. Zeer soortenrijk zijn de zogenoemde Blauwgraslanden. Officieel geen echte natuur, maar waardevolle ‘halfnatuur’, die juist tot bloei kwam door eeuwenlange begrazing en hooien zonder mest toe te voegen. SP-Statenlid Luiza Soares bezocht eind vorig jaar  de blauwgraslanden bij Ouderkerk aan den IJssel.

Lees verder
28 oktober 2015

Op weg naar een bijvriendelijk provinciaal landschap

Foto: Yvonne Endhoven

Al enige jaren is er verontrustende sterfte onder bijensoorten.
Bijen hebben steeds minder ruimte om voedsel te vinden. De afgelopen jaren heeft de SP daar veelvuldig aandacht voor gevraagd.
Verschillende provinciale projecten dragen inmiddels bij aan een verbetering van de leefomgeving van de bestuivende insecten.

Lees verder
28 augustus 2015

Provincie wil gebieden bij-vriendelijker maken

Foto: SP

Bijen zijn onmisbaar voor de mens: voor de natuur, voor de landbouw en dus voor ons voedsel. De SP pleit al jaren voor een bij-vriendelijk (provinciaal) beleid en is dan ook heel blij met het project ‘Bijen in de Buurt’ van de provincie. Bewoners kunnen gratis bloembollen en andere bij-vriendelijke planten krijgen voor in hun eigen buurt. Hierdoor vinden de bijen meer voedsel en worden ze sterker.

Lees verder
12 augustus 2015

Beroepsvissers: kreeftenprobleem loopt uit de hand

Foto: SP

Kikkers, vissen, waterplanten: alles moet eraan geloven. Ontelbare Amerikaanse rivierkreeften vreten steeds meer sloten in de Krimpenerwaard compleet leeg. Beroepsvissers zitten dagelijks op het water en zien het probleem sterk toenemen. De SP ging gister op werkbezoek om meer te weten te komen.

Lees verder
23 juni 2015

Veel belangstelling voor Voedselbos Vlaardingen

Foto: DS

De opening van het Voedselbos Vlaardingen trok afgelopen zaterdag veel publiek. Niet gek, want het voedselbos is leuk, leerzaam én lekker. SP-wethouder Arnout Hoekstra ontving als een van de eersten een flesje vlierbloesemsiroop uit het bos. Daarna openden de kinderen de toegang tot de tuin.

Lees verder
3 juni 2015

Provincie blijft streng handhaven bij risicobedrijven

Foto: DS

Om de risico’s voor inwoners en werknemers zo klein mogelijk te houden, zet SP-gedeputeerde Rik Janssen de komende vier jaar zijn lijn van streng milieutoezicht en handhaving bij chemische risicobedrijven voort. Janssen begon vorige week aan zijn tweede periode als milieugedeputeerde in Zuid-Holland.

Lees verder
18 maart 2015

SP meest groene partij voor natuur en landschap

Foto: SP

In het Groene Kieskompas scoort de SP als meest groene partij voor natuur en landschap. Onderzoek van TNS NIPO onderschrijft hoe belangrijk dit voor de inwoners van Zuid-Holland is. Maar liefst 95% van de respondenten vindt dat de –provinciale- overheid zich sterk moet maken voor bescherming van de natuur.

Lees verder
13 maart 2015

Manifest voor 14 dierentoppers

Foto: DS

De otter, grutto, zeearend, bever, bij, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, argusvlinder, boommarter, slobeend en purperreiger. Deze 14 diersoorten en de spindotterbloem zijn de 15 natuurtoppers die we hopelijk de komende jaren  weer meer gaan zien in Zuid-Holland.

Lees verder
5 maart 2015

Bezoek aan Museum Vlaardingen en Broekpolder

Foto: Bart Vermeulen / SP Zuid-Holland

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen brachten Statenleden Bart Vermeulen en Frank Johan Hoogendam woensdagmiddag een werkbezoek aan Vlaardingen. Ze bezochten het in aanbouw zijnde Museum Vlaardingen en kregen een rondleiding door de Broekpolder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier