h

Natuur en milieu

8 mei 2013

Werkbezoek Zandmotor

Samen met andere Statenfracties bracht de SP een werkbezoek aan de Zandmotor bij Kijkduin. Diverse deskundigen gaven uitleg over deze innovatieve manier van kustbescherming en hoe het project zich tot nu toe ontwikkelt.

Lees verder
20 maart 2013

Sterfte damherten onnodig

Onlangs kopte het Algemeen Dagblad dat de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen bij bosjes sterven. De SP voorzag dat al in 2009 en probeerde dat toen per motie te voorkomen. 

Lees verder
13 augustus 2012

Zorgen om natuurbeheer Nieuwkoopse plassen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het maaien van riet in de Nieuwkoopse plassen. Dit naar aanleiding van berichten van bezorgde rietsnijders over het te laat aanvragen van de provinicale subsidie voor landschapsbeheer door Natuurmonumenten.

Lees verder
23 november 2005

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

Foto: SP

SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP Statenlid Bart Vermeulen hebben vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hoewel zowel de woordvoerder van Shell als de politie het Kamerlid sommeerden de grond weer mee te nemen, waren de SP aktivisten daartoe niet bereid. Van Velzen: 'Het moet ook niet gekker worden. Shell heeft decennia lang zwaar chemisch afval in een kwetsbaar natuurgebied gestort. Ze weigeren nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen. Nu wij ze een handje helpen moeten ze hun eigen cadeautjes niet weigeren!
Ik neem de nieuwe reclameslogan van Shell zeer serieus: waar u stopt gaan wij verder! Vandaag hebben we een klein deel van de nalatenschap op de stoep van Shell gestort. Daar hoort het natuurlijk niet thuis, maar het kan daar in ieder geval minder kwaad dan in de bodem van de Biesbosch.”

Lees verder
22 september 2003

Statenfractie wil opheldering zwanenjacht.

Onlangs ontving de statenfractie meldingen van de jacht op knobbelzwanen in de Goudse gemeente. Gerard Harmes wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij zijn bekend met het feit dat de jacht op (knobbel)zwanen in de gemeente Gouda is toegestaan en er sprake is van een gedelegeerde jachtvergunning.

Lees verder
18 augustus 2003

SP vraagt om spoelen veen in Groene Hart

Het inlaten van zout water door het Hoogheemraadschap Rijnland leidt tot schade aan landbouwgewassen, flora en fauna. De SP Statenfracties in de provincies Utrecht en Zuid-Holland stelden hierover vragen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de waterschappen gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van het inlaten van zout water en is gewezen op mogelijke oplossingen zoals het aanleggen van zoetwaterbekkens.

Lees verder
4 juni 2003

SP fracties Zuid-Holland en Rotterdam omarmen de Hoekse Waard

Op 4 juni hebben de fracties van SP in provinciale staten (Zuid-Holland) en gemeente Rotterdam een bezoek gebracht aan de bedreigde Hoekse Waard. Het groene gebied van de Hoekse Waard heeft een belangrijke functie in het drukke Zuid-Holland. Bewoners van de steden kunnen er van frisse lucht en weidse uitzichten genieten.

Er zijn nog een paar oorspronkelijke polders langs de Oude Maas met cultuurhistorische waarde te vinden. Vogels vinden er hun broedplaats of fourageerplek en niet onbelangrijk, de agrarische productie loopt voorop in het toepassen van biologische landbouwmethode.

Lees verder
14 januari 2003

Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

Afgelopen zondagmorgen 12 januari temidden van zon en sneeuw namen een veertigtal actievoerders deel aan de actie: Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

Lees verder
5 augustus 2002

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

Statenlid Erik van der Burgh wil opheldering over verstrekte visvergunningen in de Voordelta.
Hij vreest dat visserij in dit gebied de natuur te veel verstoort en dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Via schriftelijke vragen wil hij van het Provinciebestuur opheldering.

Lees verder
15 december 2001

Op de bres voor de beverrat (dwergbever)

De fractie van de SP in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de bestrijding van de beverrat ook wel dwergbever genoemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier