h

Schriftelijke vragen over gaswinning Gaag-Monster

21 september 2018

Schriftelijke vragen over gaswinning Gaag-Monster

Foto: PZH

Samen met de fracties van GroenLinks en de PvdA heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over het winnen van extra gas bij Gaag-Monster. Net als de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft namens het provinciebestuur ook de Omgevingsdienst Haaglanden wat ons betreft terecht kritisch gereageerd op de plannen. Daarnaast hebben we nog wel enkele vragen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lag afgelopen zomer ter inzage. Net als de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben ook de gemeenten Midden-Delfland en Westland een officiële zienswijze tegen de plannen ingediend. De bezwaren richten zich met name op de verhoogde aardbevingsrisico’s en mogelijke schade aan natuur en milieu.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'De brief van de omgevingsdienst aan het ministerie is echter voor zover wij weten geen officiële zienswijze, maar een brief met adviserende status. We vragen ons daarom af waarom het provinciebestuur niet ook een officiële zienswijze heeft ingediend en wat het nog kan doen als het ministerie in het definitieve instemmingsbesluit de kritiek van de Omgevingsdienst Haaglanden naast zich neerlegt.'

Andere vraag is of er met het inzetten van nieuwe technieken voor het winnen van gas uit dit bijna lege gasveld, eigenlijk geen sprake is van een nieuwe gaswinning. Vanwege de hogere risico’s op onder meer aardbevingen en bodemdaling hebben Provinciale Staten zich in juni 2017 op initiatief van de SP juist nadrukkelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinningen onder bewoond gebied.

Ook de nieuwe technieken op zichzelf –het zogeheten fracken– baren zorgen. Hierbij worden onder hoge druk chemicaliën in bodem gespoten om het gas te kunnen winnen. Ook is er vaak sprake van geluidsoverlast. Daarom willen we ook weten of het provinciebestuur ons standpunt deelt, dat gebruik van deze technieken niet past in het streven van de provincie Zuid-Holland naar een gezonde en veilige leefomgeving.

U bent hier