h
12 juli 2024

Incidenten met gevaarlijke stoffen in kaart

Het Milieualarmteam van de Zuid-Hollandse SP heeft in kaart gebracht waar de meeste incidenten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.  Met deze incidentenkaart wordt in één oogopslag zichtbaar waar de meeste incidenten gebeuren, en ook hoe vaak. Geruststellend is dat allerminst: het gaat om tientallen incidenten per jaar. De SP blijft verder graven.

Lees verder
18 juni 2024

Chemours, nul uit de pijp en nul uit de poort

Foto: SP

Afgelopen zaterdag demonstreerden we voor de zoveelste keer in Dordrecht tegen de PFAS-vervuiling van Chemours. In tegenstelling tot andere zaterdagen, wanneer er (al jaren) wekelijks voor de poort wordt gedemonstreerd, was het nu een grote demonstratie. Vanaf de binnenstad werd zo’n 5 km gelopen naar de poort van Chemours en het wat verderop liggende manifestatieterrein. Het was goed om te zien dat er naast veel lokale SP’ers, een tweetal SP-Tweede Kamerleden en een SP-Statenlid, ook veel andere partijen en organisaties aanwezig waren. 

Lees verder
12 juni 2024

Maiden speech Iris van de Kolk: opkomen voor werkende klasse en tweede oeververbinding Boskoop moet er komen

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat. Drie maanden na haar aantreden hield Iris van de Kolk op 12 juni in Provinciale Staten haar maiden speech. Een kort maar duidelijk verhaal over haar socialistische achtergrond en de inzet waarmee in de politiek zit: opkomen voor de werkende klasse, met als kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast komt ze op voor de lhbtqai+ gemeenschap. “Het hele alfabet”,  zoals ze dat omschreef.

Lees verder
11 juni 2024

Onveiligheid Emerald Kalama Chemicals leidt tot vragen SP

Foto: Wikipedia

De SP Rotterdam heeft de noodklok geluid over de onveilige situatie bij het bedrijf Emerald Kalama Chemicals bij de Rotterdamse haven. Aanleiding was een rapport van het onderzoeksplatform Follow The Money, waaruit bleek dat er tussen 2017 en begin 2022 een veelheid aan overtredingen was gemaakt. De Rotterdamse raadsfractie heeft vragen ingediend bij het gemeentebestuur.

Lees verder
10 juni 2024

15 juni: de stop PFAS Chemoursmars

Op zaterdag 15 juni om 12:00 uur demonstreren bezorgde en boze burgers uit heel Nederland met de STOP PFAS CHEMOURSMARS. Een mars in Dordrecht naar Chemours. Diverse Dordtse organisaties, zoals het Platform Duurzaam Dordrecht sluiten zich aan bij de oproep. En uiteraard de SP.

Lees verder
5 juni 2024

SP: Provincie moet personeelstekort streekvervoer echt oplossen

Foto: SP

De SP wil weten wat het provinciebestuur doet om het chauffeurstekort in het streekvervoer aan te pakken en heeft hierover Statenvragen gesteld. Het tekort aan chauffeurs zorgt voor overmatige uitval van ritten en een torenhoge werkdruk onder het personeel.

Lees verder
3 juni 2024

Dweilen met de kraan open…

Foto: Wikipedia

Afgelopen week behandelden we in de commissie Landelijk Gebied (LG) de klimaatbestendigheid van Zuid-Holland.  Aan de hand van het Rapport Nelen en Schuurmans, getiteld:  "klimaatadaptieve bestaande stad" en het KNMI23 scenario werden we gewezen op de schokkende realiteit. Uit het KNMI23  scenario blijkt dat de stijging van de mondiale temperatuur tot 2050 mogelijk gaat uitkomen tussen de 1,7 graden (Parijs doelstelling gehaald) en de 2,4 graden (Parijs doelstelling niet gehaald).

Lees verder
25 mei 2024

Milieu Alarmteam SP maakt doorstart

Op 23 mei kwam Frank Johan Hoogendam voor de tweede keer bijeen met een groep SP’ers die het welbekende Milieualarmteam nieuw leven willen inblazen. Zuid-Holland heeft een grote groep risicovolle bedrijven, die grote schade kunnen toebrengen aan de omgeving. De SP wil in kaart brengen wat de risico’s zijn, en incidenten voorkomen.

Lees verder
22 mei 2024

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

De SP wil dat de inwoners van Boskoop mee kunnen praten over een eventuele tweede oeververbinding. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 22 mei pleitte SP-Statenlid Iris van de Kolk voor een huis-aan-huisenquête onder de Boskopers over dit vraagstuk tijdens de bespreking van de afronding van het project Beter Bereikbaar Gouwe, waar een tweede oeververbinding onderdeel van uitmaakt. Gedeputeerde Zevenbergen zegde toe dit bij de gemeente aan te kaarten en sprak de hoop uit dat Alphen goed meeluistert.

Lees verder
12 april 2024

SP: Stop met de handelsrelatie met China

Foto: Wikipedia

Een terugkomend fenomeen in de Provincie Zuid-Holland is het bespreken van de innige band met China en in het bijzonder de provincie Hebei. Op 10 april was het weer zover, toen in de Statencommissie ‘Externe Relaties’ de bespreking op de agenda stond van een brief waarin een nieuwe handelsmissie wordt aangekondigd. SP-fractievertegenwoordiger Harre van der Nat was duidelijk: stoppen ermee. Lees hieronder Harre’s inbreng.

Lees verder

Pagina's