h
14 december 2016

Zuid-Holland weer baas over eigen detailhandelsbeleid

Foto: MBZH

De provincie Zuid-Holland heeft weer eigen regels voor de vestiging van nieuwe winkelbedrijven buiten de dorpen en steden. Eerder stelden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken artikel 2.1.4. van de Verordening Ruimte buiten werking, omdat de regels te streng zouden zijn. De SP is blij dat de schorsing van tafel is. Zo houden we de binnensteden levend en het buitengebied groen en aantrekkelijk.

Lees verder
9 december 2016

Rik Janssen: 'binnenvaartsector kan nog flink groeien'

Foto: PZH

SP-gedeputeerde Rik Janssen was afgelopen woensdag 7 december bij de opening van het verbrede Breeddiep bij Hoek van Holland. ‘Een goed voorbeeld van hoe met de juiste ingrepen nog een flinke groei van de binnenvaartsector mogelijk is’, aldus Janssen. Een dag eerder nam de Tweede Kamer een motie van de SP en andere partijen aan die oproept tot extra investeringen in binnenvaart.

Lees verder
6 december 2016

Waterbus Dordrecht-Papendrecht-Zwijndrecht vaart langer door

Foto: MBZH

Sinds deze week vaart de Waterbus tussen Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht in het weekend 's avonds langer door. De laatste afvaart is nu om 01.00 uur. De uitbreiding is een initiatief van een inwoonster van Papendrecht. Samen met SP-gedeputeerde Rik Janssen en PvdA-Statenlid Metin Celik gaf zij op 1 december het symbolische startsein voor de late avondvaarten.

Lees verder
29 november 2016

Terugvragen restsaldo OV-chip stuk eenvoudiger

Foto: MBZH

De SP trok eind vorig jaar samen met D66 en VVD aan de bel over de restsaldo’s op verlopen anonieme OV-chipkaarten. Tot ergernis van de partijen en van veel reizigers belandden deze bedragen vaak in de zakken van de NS en enkele andere grote vervoerders, omdat terugvragen ervan heel lastig was. Inmiddels is het terugvragen gelukkig een stuk eenvoudiger gemaakt.

Lees verder
24 november 2016

Bermen worden groener en bij-vriendelijker

Foto: SP

Wegbermen beslaan in totaal ruimt twee procent van de totale oppervlakte van Nederland. Hun belang als leef- en voedselgebied voor planten en dieren wordt steeds meer erkend. Op initiatief van onder meer de SP worden er nu ook in Zuid-Holland goede stappen gezet. Zo worden gekapte bomen voortaan altijd ergens herplant en komen er vervangende –bloeiende– struiken en hagen  op plekken waar bomen niet mogelijk zijn.

Lees verder
18 november 2016

Bezoek aan molen De Vlieger in Voorburg

Foto: Wim Metselaar

SP-Statenlid Wim Metselaar uit Zoetermeer bracht tijdens de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november een bezoek aan molen De Vlieger in Voorburg. Deze authentieke poldermolen uit 1621 is nog volledig in werking en staat sinds 1989 in het unieke polderlandschap van Essesteijn. Tijdens de landelijke Natuurwerkdag stond het groen rond molens centraal. Goed onderhoud hiervan is belangrijk om ze nu en in de toekomst in goede staat te houden.

Lees verder
16 november 2016

Provinciale partijen unaniem voor herstel van intercity’s op Dordrecht

Foto: DS

Vanaf Dordrecht rijden er, als de nieuwe NS dienstregeling in gaat, een stuk minder intercity's.  Alle partijen in Provinciale Staten vinden dit een hele onwenselijke ontwikkeling en willen unaniem dat dit besluit teruggedraaid wordt.

Lees verder
9 november 2016

SP zorgt voor klokkenluidersregeling in provinciaal openbaar vervoer

Foto: MBZH

Op initiatief van de SP gaat een goede klokkenluidersregeling bij Provinciale OV vervoerders verplicht worden. De Gedeputeerde zegde dit de SP toe tijdens de bespreking van het beleidskader voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Lees verder
7 november 2016

SP blij met verbeterplannen OV

Foto: MBZH

De provincie Zuid-Holland komt vandaag met plannen voor flinke verbeteringen in het openbaar vervoer. Op zo’n twintig (scholieren-)buslijnen wordt de dienstregeling uitgebreid. Op andere lijnen gaan eerder geplande bezuinigingen niet door. Ook gaat er extra geld naar de betaalbaarheid van het OV. Dit alles gebeurt op initiatief van de SP. Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met dit succes.

Lees verder
4 november 2016

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

Foto: PZH

Walstroom, innovatieve brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken: via het CLINSH-project stimuleert de provincie Zuid-Holland nog schonere binnenvaart, die duurzaam de concurrentie met andere vervoersvormen aan kan. Het CLINSH-project gaat zowel binnenvaartondernemers als overheden voorzien van belangrijke informatie over de effectiviteit en de kosten-batenverhoudingen van de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Lees verder

Pagina's