h
12 april 2023

Actievoeren helpt: borden autoveer Rozenburg-Maassluis worden afgeplakt

Waar talloze minnelijke pogingen door de Dorpsraad Rozenburg en Rozenburg in Actie (RiA) tot niets leidden, lukte wel met wat duct tape, een paar foto’s en media-aandacht. Gedeputeerde Baljeu liet vandaag weten dat begonnen is met het afplakken van de misleidende borden die verwijzen naar het - gestremde - autoveer Rozenburg-Maassluis. De SP is blij met het snelle resultaat van de actie die we samen met RiA voerden op 8 april, maar tevreden zijn we uiteraard pas als er weer een regulier autoveer vaart, zoals contractueel afgesproken tussen de Provincie en vervoerder Blue Amigo.

Lees verder
9 april 2023

Pontje komt niet!

Pontje komt niet! Die boodschap is sinds zaterdag 8 april duidelijk te zien op de route naar Rozenburg en bij de veerstoep. Samen met de bewonersgroep Rozenburg in Actie plakte SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam de misleidende borden af, die er steevast voor zorgden dat automobilisten tevergeefs naar het al maanden niet varende veer koersten.

Lees verder
7 april 2023

Pontje komt zo?

Pontje komt zo. Dat dachten tenminste de automobilisten die hier in de rij staan bij de veerstoep in Rozenburg, voor een overtocht naar Maassluis. Dat veer is echter al een hele flinke tijd uit de vaart. Waarom dan toch daarheen?

Lees verder
7 april 2023

Geschenkwoningen worden Rijksmonument

Foto: SP

Goed nieuws over de geschenkwoningen, die na de Watersnoodramp van 1953 door diverse landen zijn geschonken aan de getroffen gebieden. De Staatssecretaris heeft laten weten dat ze in aanmerking komen voor de status van Rijksmonument, zo laat de Bond Heemschut weten op haar website.

Lees verder
29 maart 2023

SP in het Zuid-Hollandse duidingsdebat

Vandaag zijn Frank-Johan Hoogendam en Lies van Aelst geïnstalleerd in de Staten van Zuid-Holland. Daar was direct ook een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. Dit is wat Lies zei:

Lees verder
16 maart 2023

SP houdt 2 zetels in Provinciale Staten

Bij de verkiezingen van 15 maart heeft de kiezer opnieuw het vertrouwen uitgesproken in onze kanjers Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam. Met deze tweemansvoorhoede gaan we de komende vier jaar aan de slag om onze doelstelling' publieke diensten in publieke handen' dichterbij te brengen.

Lees verder
14 maart 2023

Geen sloopnomaden meer: wonen is een grondrecht

‘Dit deel van de wijk moet worden gesloopt om hem diverser te maken’ hoor je bestuurders in grote Zuid-Hollandse steden regelmatig zeggen. Dat is codetaal voor ‘ik wil af van deze sociale huurwoningen en meer dure koop terugbouwen’. Het valt dan ook op dat je ze nooit hoort pleiten voor diversiteit voor wijken die te eenzijdig dure koopwoningen bevatten en te weinig sociaal. Ze zien volkshuisvesting voor inwoners als straf en dure woningen als hoogst haalbare doel. 

Lees verder
13 maart 2023

Weer op pad!

Voor de zoveelste zaterdag op rij ging een flinke ploeg SP'ers de straat op om te laten zien en horen waarom de SP toch echt de beste partij is om op te stemmen bij de Statenverkiezingen komende woensdag. Op 11 maart waren Rotterdam en Den Haag het reisdoel. 

Lees verder
12 maart 2023

Goed openbaar vervoer is een keuze

Foto: SP

Opgeheven haltes, vervallen buslijnen, bussen die minder vaak rijden, dienstregelingen die later beginnen en vroeger stoppen, personeel waarvan de arbeidsomstandigheden zwaar te wensen over laten. Dat zijn de gevolgen van de privatisering van het openbaar vervoer. Wat van belang is voor iedereen mag dus niet worden overgelaten aan ‘de markt’, zo betogen Lies van Aelst van SP Zuid-Holland en Jan van den Hout van Reizigersoverleg Regio Dordrecht.

Lees verder
5 maart 2023

Reizigersoverleg regio Dordrecht voluit achter de SP

Het Reizigersoverleg Regio Dordrecht vindt alle verkiezingsbeloften prachtig, maar kijkt liever naar hoe de politieke partijen zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het openbaar vervoer.

Lees verder

Pagina's