h

SP: spijkers met koppen slaan over Chemours

19 september 2023

SP: spijkers met koppen slaan over Chemours

Foto: www.beeldbank.rws.nl

De Zuid-Hollandse SP wil spijkers met koppen slaan in het statendebat van 20 september over de wantoestanden bij Chemours. De fractie dient daartoe zelf 3 stevige moties in en staat als mede-indiener onder een flink aantal voorstellen van anderen. De gezondheid van mens, dier en milieu moet leidend zijn, in plaats van het economisch belang van zwaar vervuilende bedrijven. Het provinciebestuur moet daarbij de uiterste grenzen van de wet opzoeken, vindt de SP.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Het voorzorgsprincipe moet gaan gelden voor alle mogelijk gevaarlijke stoffen. Zolang ze niet 100% veilig zijn voor mens, dier en milieu mogen die niet uitgestoten worden. Om te beginnen zou er daarom een algeheel verbod op PFAS moeten komen. Dat is onze eerste motie.”

Het tweede voorstel van de SP is een oproep tot het houden van een breed bevolkingsonderzoek in de omgeving van Chemours. Van Aelst: “Er is heel veel onrust en onzekerheid onder de bewoners en dat is volkomen logisch als je iedere dag weer geconfronteerd wordt met nieuwe berichten over de milieumisdaden van Chemours. We willen dat de provincie, samen met gemeenten, GGD en RIVM in kaart gaat brengen wat de effecten op de mensen zijn. Mensen hebben het recht om te weten wat er daadwerkelijk speelt.”

Daarnaast wil de SP dat er een Opruimfonds komt om ervoor te zorgen dat vervuilende bedrijven het opruimen van achterblijvende vervuiling daadwerkelijk zelf betalen en niet de rekening wordt neergelegd bij de inwoners. Van Aelst: “Het is eigenlijk heel logisch. Bij de aanschaf van consumentenelektronica betaal je een verwijderingsbijdrage. Waarom dan niet bij gevaarlijke stoffen?”

De SP steunt als mede-indiener verder een hele reeks moties van andere partijen. Eén daarvan is het stilleggen van Chemours, zoals ook werd bepleit door de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL). “Na de recent gehouden hoorzitting was dat ook al onze conclusie. De maat is overvol”, besluit van Aelst.

Bekijk en beluister hieronder wat de inzet van de SP is in het debat.

Reacties

Volkomen mee eens ze maken de mensen dieren en de natuur opzettelijk ziek en er wordt niets aangedaan schandalig gewoon het is vechten tegen de bierkaai en iedereen is de dupe

Reactie toevoegen

U bent hier