h

Verkeer en vervoer

22 mei 2024

SP: Raadpleeg inwoners Boskoop over oplossing verkeersinfarct

De SP wil dat de inwoners van Boskoop mee kunnen praten over een eventuele tweede oeververbinding. In de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen van 22 mei pleitte SP-Statenlid Iris van de Kolk voor een huis-aan-huisenquête onder de Boskopers over dit vraagstuk tijdens de bespreking van de afronding van het project Beter Bereikbaar Gouwe, waar een tweede oeververbinding onderdeel van uitmaakt. Gedeputeerde Zevenbergen zegde toe dit bij de gemeente aan te kaarten en sprak de hoop uit dat Alphen goed meeluistert.

Lees verder
15 maart 2024

Taart voor personeel en passagiers veer Maassluis-Rozenburg!

Foto: SP

Vanochtend hebben Lies van Aelst en de SP-afdelingen Voorne aan Zee, Rotterdam en Maassluis/Vlaardingen taart uitgedeeld op de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg, die na ruim 1,5 jaar terug in de vaart is gekomen.

Lees verder
13 maart 2024

SP: nu stappen zetten voor Provinciaal OV-bedrijf

Foto: Frank Johan Hoogendam

Initiatiefwet Tweede Kamer voor OV in overheidshanden

Wat de SP al sinds jaar en dag zegt, wordt waarschijnlijk werkelijkheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel van PvdA/GL en NSC om Provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen OV-bedrijf op te richten. SP-Statenlid Iris van de Kolk is zeer blij met dit initiatief en zal in de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen om er vaart achter te zetten.

Lees verder
8 maart 2024

Grenzen aan de groei

Foto: SP

Op 6 maart bespraken Provinciale Staten de zogeheten ‘ruimtelijke puzzel’, een zoektocht naar wat waar kan in het toch al volle Zuid-Holland, bij een hard groeiend inwoneraantal. Voor de SP is het duidelijk dat bij de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden het welzijn van mens, dier en milieu voorop moeten staan. SP-fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam deed hiertoe de oproep in de Statenvergadering, ook al is de SP gematigd positief over de koers van het Provinciebestuur.

Lees verder
6 maart 2024

Lies, bedankt!

Je halve leven lid van Provinciale Staten. Waarschijnlijk is er in het land niemand anders dan onze scheidende fractievoorzitter Lies van Aelst die dat kan zeggen. Maar nu is het voorbij. Inmiddels benoemd als lid van de Eerste Kamer vertrekt ze op 6 maart uit de Staten. Lies laat de SP-fractie een ongelofelijke ‘erfenis’ aan belangrijke dossiers na, waarin ze zich de afgelopen 17 jaar als een terriër heeft vastgebeten. Het openbaar vervoer, de aanpak van milieuververvuiler Chemours, de veerdienst Maassluis-Rozenburg zijn er zomaar drie die daarbij in het oog springen. Met een diepe buiging neemt de fractie afscheid van haar. Lies, ontzettend bedankt voor je enorme inzet en behaalde resultaten en heel veel succes gewenst in de Eerste Kamer!

Lees verder

SP: Nieuw schip veer Maassluis-Rozenburg noodzakelijk

In de Statenvergadering van 31 januari werd een motie van de SP aangenomen om een plan te maken voor een nieuw schip op het veer Maassluis-Rozenburg. De Schakel Rozenburg berichtte hierover.

Ook in het AD werd er een artikel aan gewijd.

 

Lees verder

Weer gedonder rond autoveer Maassluis-Rozenburg

Diverse media deden verslag van het debat in de Statencommissie Bereikbaarheid en Economie, over het autoveer Maasluis-Rozenburg. De SP wil nu de slag maken naar een betrouwbare en duurzame oplossing, maar het Provinciebestuur twijfelt openlijk aan het voortzetten van de dienst na opening van de Blankenburgtunnel.

Lees verder
25 januari 2024

SP: Kies nu voor toekomstbestendig autoveer Maassluis-Rozenburg

Foto: Onbekend

Nog voordat het autoveer Maassluis-Rozenburg terug in de vaart komt – de bedoeling is over twee maanden – staat de toekomst van de dienst alweer ter discussie. Het Provinciebestuur vraagt zich af of de autopont nog nodig zal zijn als de Blankenburgtunnel klaar is. Voor de SP zijn nut en noodzaak echter ruimschoots aangetoond. Geen nieuw onderzoek, geen nieuwe aanbesteding, maar een toekomstbestendige veerdienst in Provinciale handen, stelt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst.

Lees verder

Lingewijk Gorinchem verstoken van goed OV

In het AD van 20 januari stond een artikel over het wegvallen van de busverbinding door de Gorinchemse Lingewijk. In de krant geeft SP-fractievoorzitter Lies van Aelst ongezouten kritiek op het OV-beleid in de Provincie Zuid-Holland. 

Lees verder

Actieplan OV in de media

Op 12 januari lanceerde de Zuid-Hollandse SP-fractie het idee voor een actie- en investeringsplan voor het OV. Dat werd door diverse lokale media opgepakt.

https://www.telstar-online.nl/nieuws/verkeer/150391/tijd-voor-een-actieplan-openbaar-vervoer

Lees verder

Pagina's

U bent hier