h

Verkeer en vervoer

9 december 2016

Rik Janssen: 'binnenvaartsector kan nog flink groeien'

Foto: PZH

SP-gedeputeerde Rik Janssen was afgelopen woensdag 7 december bij de opening van het verbrede Breeddiep bij Hoek van Holland. ‘Een goed voorbeeld van hoe met de juiste ingrepen nog een flinke groei van de binnenvaartsector mogelijk is’, aldus Janssen. Een dag eerder nam de Tweede Kamer een motie van de SP en andere partijen aan die oproept tot extra investeringen in binnenvaart.

Lees verder
6 december 2016

Waterbus Dordrecht-Papendrecht-Zwijndrecht vaart langer door

Foto: MBZH

Sinds deze week vaart de Waterbus tussen Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht in het weekend 's avonds langer door. De laatste afvaart is nu om 01.00 uur. De uitbreiding is een initiatief van een inwoonster van Papendrecht. Samen met SP-gedeputeerde Rik Janssen en PvdA-Statenlid Metin Celik gaf zij op 1 december het symbolische startsein voor de late avondvaarten.

Lees verder
29 november 2016

Terugvragen restsaldo OV-chip stuk eenvoudiger

Foto: MBZH

De SP trok eind vorig jaar samen met D66 en VVD aan de bel over de restsaldo’s op verlopen anonieme OV-chipkaarten. Tot ergernis van de partijen en van veel reizigers belandden deze bedragen vaak in de zakken van de NS en enkele andere grote vervoerders, omdat terugvragen ervan heel lastig was. Inmiddels is het terugvragen gelukkig een stuk eenvoudiger gemaakt.

Lees verder
16 november 2016

Provinciale partijen unaniem voor herstel van intercity’s op Dordrecht

Foto: DS

Vanaf Dordrecht rijden er, als de nieuwe NS dienstregeling in gaat, een stuk minder intercity's.  Alle partijen in Provinciale Staten vinden dit een hele onwenselijke ontwikkeling en willen unaniem dat dit besluit teruggedraaid wordt.

Lees verder
9 november 2016

SP zorgt voor klokkenluidersregeling in provinciaal openbaar vervoer

Foto: MBZH

Op initiatief van de SP gaat een goede klokkenluidersregeling bij Provinciale OV vervoerders verplicht worden. De Gedeputeerde zegde dit de SP toe tijdens de bespreking van het beleidskader voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Drechtsteden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Lees verder
4 november 2016

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

Foto: PZH

Walstroom, innovatieve brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken: via het CLINSH-project stimuleert de provincie Zuid-Holland nog schonere binnenvaart, die duurzaam de concurrentie met andere vervoersvormen aan kan. Het CLINSH-project gaat zowel binnenvaartondernemers als overheden voorzien van belangrijke informatie over de effectiviteit en de kosten-batenverhoudingen van de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Lees verder
21 oktober 2016

'Dunne' buslijnen mogen niet onterecht verdwijnen

Foto: MBZH

In Zuid-Holland rijden verschillende kleinere (buurt-) bussen rond zonder werkende OV-chippaal. Passagiers van deze busjes tellen niet mee bij de registratie van reizigersaantallen, wat een vertekend beeld geeft van het gebruik van deze lijnen. Vermeend ‘gebrek aan reizigers’ kan zelfs de aanleiding zijn dat dit soort ‘dunne lijnen’ uiteindelijk worden geschrapt. Geen goede zaak, vindt de SP.

Lees verder
18 oktober 2016

Interview met Lies van Aelst op Omroep Vlaardingen

Foto: SP

Op Omroep Vlaardingen geeft fractievoorzitter Lies van Aelst een toelichting op het nieuws dat de provincie het veer Maassluis-Rozenburg opnieuw voor langere tijd –vijftien jaar– gaat aanbesteden. Van Aelst zet zich al acht jaar in voor behoud van het veer als autoveer. Ze is dan ook erg blij met het positieve resultaat. Niet alleen voor de veiligheid in het gebied en voor het autoverkeer, maar ook voor fietsers en landbouwverkeer. 

Lees verder
5 september 2016

Inspraak over MER Duinpolderweg op 16 september

Foto: SP

Inwoners van Noord- en Zuid-Holland kunnen op vrijdag 16 september inspreken over de inrichting van de Milieueffectrapportage (MER) voor de Duinpolderweg. De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland hebben hiervoor op 30 augustus zeven alternatieven geselecteerd. Let op: uw aanmelding om in te spreken moet uiterlijk 6 september binnen zijn!

Lees verder
24 juni 2016

Tweede werkbezoek Bollenstreek

Foto: SP

SP-Statenlid Hans Slooter bracht vorige week opnieuw een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Hij bekeek de verschillende tracé-varianten voor de Duinpolderweg en de verkeerssituatie bij onder meer Bennebroek, Zwaanshoek, Hillegom en Vogelenzang. Slooter is gecharmeerd van de alternatieven van het Platform NOG. Hun pakket lokale verkeersmaatregelen ‘NOG BETER 2.0’ biedt een integrale oplossing voor de diverse –verspreid gelegen– verkeersknelpunten in de regio.

Lees verder

Pagina's

U bent hier