h

Verkeer en vervoer

3 juni 2016

Nieuw verenfonds van start

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat via een nieuw verenfonds zelf leningen verstrekken om veerdiensten voor forenzen en scholieren in de vaart te houden. Hiervoor wordt geen aparte rechtspersoon opgericht. Een extern beheerd fonds brengt namelijk naar verhouding hoge kosten met zich mee. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is als initiatiefneemster van het nieuwe verenfonds blij met deze besparing. Hierdoor blijft er meer geld over voor het echte doel: behoud én verduurzaming van veerdiensten.

Lees verder
9 mei 2016

Nieuwe plannen voor meer en beter personenvervoer over water

Foto: MBZH

Een nieuwe snelle waterbusverbinding tussen Ridderkerk-Kinderdijk-Krimpen aan de Lek-Lekkerkerk. Dat is een goede kanshebber voor uitbreiding van het netwerk voor personenenvervoer over water in de provincie Zuid-Holland. Het provinciebestuur komt nog dit jaar met nieuwe plannen voor mogelijke uitbreiding van het netwerk en voor betere samenwerking met onder meer de Drechtsteden en de gemeente Rotterdam. De SP is enthousiast over de ontwikkelingen.

Lees verder
7 april 2016

SP blijft kritisch over aanleg Duinpolderweg

Foto: SP

Onder grote publieke belangstelling sprak de Statencommissie Verkeer en Milieu gistermiddag opnieuw over de Duinpolderweg. Begin januari vorig jaar tekende zich een meerderheid in Provinciale Staten af tegen aanleg van de weg. De SP-fractie is ook na nieuw onderzoek niet overtuigd van nut en noodzaak van het project, dat zo'n twee honderd miljoen euro moet gaan kosten.

Lees verder
23 maart 2016

Waterbus weer in top 3 beste OV

Foto: SP

Op initiatief van de SP stimuleert de provincie personenvervoer over water. Met succes: Waterbus, de veerdienst tussen Dordrecht-Rotterdam en de Drechtsteden, heeft ook in 2015 weer goed gescoord in de jaarlijkse landelijke OV-Klantenbarometer. Na een score van 8,0 in 2014 stijgt Waterbus in 2015 naar een 8,3 en is wat eindcijfer betreft hiermee landelijk gezien tevens de grootste stijger. Het landelijk gemiddelde ligt op een score van 7,5.

Lees verder
18 maart 2016

SP, D66, CDA en VVD willen duidelijkheid over veiligheid spoor

Foto: DS

De fracties van SP, D66, VVD en CDA willen van het provinciebestuur weten of in Zuid-Holland treinen van het type Stadler GTW of vergelijkbare modellen rijden of gaan rijden. Met deze treinen gebeurden in korte tijd  verschillende zeer ernstige ongelukken. Het provinciebestuur is concessieverlener voor twee Zuid-Hollandse treintrajecten: de MerwedeLingeLijn en de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn.  

Lees verder
18 maart 2016

Aandacht voor landschap en cultuurhistorie in afwerking Rijnlandroute

Foto: SP / Provincie Zuid-Holland - Rijnlandroute in beeld

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen is de inpassing van de Rijnlandroute sterk verbeterd, ook in cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht. Zo komt er geen bypass door de Oostvlietpolder en blijft de molen Zelden van Passe gespaard. Vervoersgedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) zal aandacht voor het waardevolle landschap en de cultuurhistorie meenemen in de afwerking van de weg, zo zegde hij vorige week toe aan de SP.

Lees verder
3 maart 2016

Provinciebestuur positief over eerder aanpakken Europaweg

Foto: MBZH

Het provinciebestuur staat positief in het gesprek met de gemeente Leiden over het eerder aanpakken van de Europaweg. Deze toezegging deed verkeersgedeputeerde Vermeulen (VVD) aan onder meer de SP. Zo snel mogelijk beginnen met de verbreding van de Europaweg zal rond Voorschoten en Leiden zorgen voor betere doorstroming en minder filevorming vanaf het Lammenschansplein richting de A4.

Lees verder
8 december 2015

's-Gravendeel houdt toch busverbinding op zondagavond

Foto: SP

Naar aanleiding van vragen van SP-fractievoorzitter Lies van Aelst past Connexxion de nieuwe dienstregeling voor de Hoeksche Waard aan. In de dienstregeling van de nieuwe vervoerder in de Hoeksche Waard was per abuis vermeld dat bus 166 per 13 december op zondagavond niet meer tussen ’s-Gravendeel en Dordrecht rijdt.

Lees verder
7 december 2015

Zorgen over wegvallen bus 166 op zondagavond

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is niet blij dat in de nieuwe dienstregeling van Connexxion voor de Hoeksche Waard het dorp 's-Gravendeel op zondagavond onbereikbaar wordt. Het vervoerbedrijf is van plan om bus 166 op zondagavond een lusroute te laten rijden. Dit betekent dat de busverbinding tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel op dit tijdstip verdwijnt. 

Lees verder
4 december 2015

Werkbezoek Duinpolderweg neemt twijfels niet weg

Foto: MBZH

Statenleden uit Noord- en Zuid-Holland brachten vorige week een werkbezoek aan Hillegom en omstreken. Dit bezoek heeft de twijfels van de SP over nut en noodzaak van de Duinpolderweg (Noordelijke ontsluitingsweg Greenport)niet weggenomen. De twintig miljoen euro die de provincie voor dit project heeft uitgetrokken, kan beter worden besteed.

Lees verder

Pagina's

U bent hier