h

Fractie

Lies van Aelst

Fractievoorzitter

06 51 60 20 54

Woordvoerder: dierenwelzijn, openbaar vervoer, vervoer over water, luchtvaart, milieubeleid, vergunningverlening en handhaving

Frank Johan Hoogendam

Statenlid

06 51 17 39 32

Woordvoerder: agrarisch natuurbeheer, particulier natuurbeheer, duurzame energie, grondbeleid, sport & recreatie en financiën

Harre van der Nat

06-48381715

Commissielid

Benjamin W. Broersma

Commissielid

06-29370888

Tim Schipper

Fractiemedewerker

06-20337002

Anne-Marie Mineur

Onderzoeksmedewerker

06-11293877

U bent hier