h

Fractie

Lies van Aelst

Fractievoorzitter

06-51602054

Woordvoerder: dierenwelzijn, openbaar vervoer, vervoer over water, luchtvaart, milieubeleid, vergunningverlening en handhaving

Frank Johan Hoogendam

Statenlid

06 51 17 39 32

Woordvoerder: agrarisch natuurbeheer, particulier natuurbeheer, duurzame energie, grondbeleid en financiën

Hans Slooter

Statenlid

06-30 14 00 82

Woordvoerder: verkeer en vervoer, infrastructuur (wegenaanleg en -onderhoud), Europa en internationaal beleid, Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Luiza Soares

Statenlid

Woordvoerder: groen, recreatie om de stad, Natuurnetwerk Nederland, voldoende zoet water en waterveiligheid

Wim Metselaar

Statenlid

06-50 12 79 06

Woordvoerder: bestuur, erfgoed, financiën en kerntaken sociaal domein

U bent hier