h

Fractie

Frank Johan Hoogendam

Fractievoorzitter

06 51 17 39 32

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Milieu, Natuur, Water, Landbouw en Veeteelt

Iris van de Kolk

Statenlid

06 42 83 94 81

Woordvoerder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Openbaar Vervoer, Infrastructuur, Cultuur en Erfgoed

Harre van der Nat

Fractievertegenwoordiger

06-48381715

Fractievertegenwoordiger (commissielid): woordvoerder Openbaar Vervoer, Infrastructuur, Bestuur en Middelen, Internationale betrekkingen, Interprovinciaal Overleg (IPO)

Benjamin W. Broersma

Fractievertegenwoordiger

06-29370888

Fractievertegenwoordiger (commissielid): woordvoerder Controle Jaarstukken, Begroten, sturen en verantwoorden, Circulaire economie, Innovatie, Kustbeleid, Transitie haven en industrie, energie en warmte

Tim Schipper

Fractiemedewerker

06-20337002

Anne-Marie Mineur

Onderzoeksmedewerker

06-11293877

U bent hier