h
Verkiezingsprogramma 2019-2023: Tijd voor rechtvaardigheid

Overzicht van alle Statenleden sinds 1995

 

Fenna Vergeer
1995-2002

 

Gerard Harmes
1995-2007

 

Erik van der Burgh
1999-2000 en 2002

 

Edith Kuitert
2000-2003

 

Peter Romijn
2002-2011


Peter Romijn (Den-Haag 1957) bracht zijn jeugd door in Den Haag en studeerde er elektronica. In 1980 verhuist hij naar Zoetermeer waar hij kennismaakt met de SP-huisartsenpraktijk "Ons Medisch Centrum". Via deze SP-gezondheidsorganisatie raakt Romijn betrokken bij de SP, eerst als 'sympathisant' en sinds 1989 als actief lid. Naast zijn baan voor een elektronicagigant in de ICT-sector werd hij voor de SP in 1990 als gemeenteraadslid gekozen.

In 1996 wordt hij op het SP-congres gekozen in het landelijke partijbestuur van de SP.
Van 1997 t/m 2001 werkt hij als coördinator van het landelijk partijbureau.
In 2001 vertrekt hij naar zijn oude werkgever in de ICT sector maar blijft bij de SP betrokken als gemeenteraadslid tot maart 2002.
Na 12 jaar raadslidmaatschap volgt hij in 2002 Fenna Vergeer op als Statenlid. Vergeer werd bij de verkiezingen gekozen tot Tweede Kamerlid. Romijn bleef Statenlid tot 2011.
In Provinciale Staten was hij onder andere woordvoerder Ruimte en Wonen en Infrastructuur. Daarbij zette hij zich vooral in voor het bouwen van voldoende betaalbare woningen en woningen voor Statushouders.

 

Jolanda Gooiker
2003-2004


Jolanda Gooiker (Willemstad, Curaçao 1974 ) verhuisde op haar twaalfde jaar naar Heerlen waar zij in 1992 van de Havo afstudeerde. Na een jaar studie chemische technologie aan de Heerlense HTS besloot zij alsnog de lerarenopleiding PABO te volgen. In 1998 haalde zij hier haar diploma. Een groot lerarenoverschot in Limburg dwong haar te verhuizen naar Rotterdam, waar juist een tekort bestond aan docenten voor het basisonderwijs.

Sinds haar zeventiende is Gooiker betrokken bij de SP: eerst als 'sympathisant', een jaar later als lid. Als lid van het Jongeren-team stond Gooiker aan de wieg van de huidige SP-jongerenorganisatie Rood. In 1998-1999 zat Jolanda Gooiker namens de jongeren in het partijbestuur van de SP. Gooiker werd in 2003 Statenlid. In Provinciale Staten zette ze zich vooral in voor een bushalte in Rijnsaterwoude, de zelfstandigheid van de gemeenten in de Hoeksche Waard en het maken van beleid voor slachtoffers van loverboys in de jeugdzorg.
In 2004 verhuisde Gooiker naar Terschelling en moest daarom het Statenlidmaatschap beeindigen.

 

Bart Vermeulen
2003-2016

Rik Schonenberg
2004-2006


Rik Schonenberg (Rotterdam 1966) bekleedde na zijn niet afgemaakte VWO en HAVO- opleiding veel functies in de haven en de industrie van Rotterdam. In 1998 begon hij met een lerarenopleiding aan de avond-PABO.

Schonenberg werd in 1994 lid van de SP, en trad in 1996 toe tot het afdelingsbestuur van de SP-afdeling in Rotterdam. Tussen 1998 en 2002 was hij raadslid namens de SP in de Rotterdamse deelgemeente Noord. Ook was hij wekelijks op televisie als panellid voor het VARA TV- programma 'Het Lagerhuis'.
In 2004 volgde Schonenberg Jolanda Gooiker op als Statenlid. Schonenberg hield zich in de Staten bezig met milieukwesties, zoals het beperken van de hoeveelheid fijnstof rond de grote steden.
Vanwege gezondheidsproblemen moest hij in 2006 stoppen met het Statenwerk.

Frank van der Gaag
2006

Frank van der Gaag (1949) ging na 15 jaar werken bij de brandweee werken voor de Dienst Steden bouw in Rotterdam waar hij na korte tijd secretaris werd van de ondernemingsraad, een functie die hij acht jaar vervulde. Daarna werd hij bouwinspecteur met als hoofdtaak handhaving.
Inmiddels was hij actief geworden binnen de afdeling Vlaardingen van de SP waar hij zich vooral bezig hield met veiligheid. Vanaf 1 maart 2006 werd hij Statenlid. Hij volgde Rik Schonenberg op die wegens gezondheidsproblemen het statenwerk moest beëindigen.
Vanwege prive-omstandigheden moest Van der Gaag na 3 maanden al afscheid nemen van Provinciale Staten.

Harre van der Nat
2006-2015

 

Wiel Senden
2007-2011

 

Eva de Bakker
2007-2011

 

Lies van Aelst
2007-heden

Lies van Aelst (Gorinchem, 1988) is Statenlid voor de SP in Zuid-Holland sinds 2007. Ze is onder andere woordvoerder milieu, dierenwelzijn en openbaar vervoer. In 2016 werd ze fractievoorzitter. Lies is historica, ze deed de Research Master Early Modern Intellectual History aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkt sinds 2016 bij de Wethoudersvereniging. Lies woont met haar vriend in Gorinchem.

 

Frank Johan Hoogendam
2007-2011 en 2014-heden


Frank Johan Hoogendam (1960) was tussen 2007 en 2011 statenlid voor de SP in Zuid-Holland en werd in 2015 wederom gekozen als statenlid. Hij is onder andere woordvoerder ruimtelijke ordening. Frank woont met zijn vrouw in Delft en heeft twee dochters. Hij werkt op het landelijke partijbureau van de SP als assistent van de partijsecretaris.

 

Erik Maassen
2007-2011

 

Jerry Snellink
2011-2015 en 2016


Jerry Snellink (Voorburg, 1988) was van 2011-2015 lid van Provinciale Staten. In 2016 kwam hij terug in de fractie na vertrek van Bart Vermeulen. Jerry was woordvoerder financiën en erfgoed. Jerry woont in Den Haag en werkt in het hoger onderwijs.

 

Esther Zwaan
2011-2014

 

Hans Slooter
2015-heden


Hans Slooter (Gouda 1966) is statenlid sinds 2015 en onder meer woordvoerder verkeer. Hans is een voorbeeld van de moderne werknemer: hij werkt onder meer als trouwambtenaar in zijn woonplaats Gouda en bij de Rotterdamse Kuip.

 

Luiza Soares
2015-heden


Luiza Soares (Kaapverdië 1974) is statenlid sinds 2015. Ze is woordvoerder natuur. Luiza heeft een eigen bureau voor thuiszorg gericht op Spaans (Portugees) sprekende clienten. Ze is actief als vrijwilliger in de Wijk Feijenoord. In haar land van herkomst is ze actief op het gebied van ontwikkeling van jongeren en werkgelegenheid.

Luiza is geboren op de Kaap-Verdische eilanden en getogen in Rotterdam, waar ze nog steeds woont. Ze is moeder van een volwassen zoon.

Wim Metselaar
2016-heden

U bent hier