h

Geschiedenis van de SP in Zuid-Holland

Sinds de oprichting van de SP in 1972 doet de partij mee aan de verkiezingen. Maar daar draait het bij de SP niet alleen om.
Verbeteringen worden ook bereikt door samen met de betrokkenen actie te voeren.

1972 - Activisme

De eerste jaren van de SP kenmerken zich door veel activisme. Als Socialistiese Partij, maar ook via actiecomite´s als het Milieu Actiecentrum Nederland (M.A.N.) en de Bond voor Huurders en Woningzoekenden, neemt de partij het op voor de belangen van de arbeidersklasse.


Leiden 1976. Remi Poppe spreekt op bijeenkomst tegen invoering milieubelasting

Thema´s als huurverhogingen en de kwaliteit van woningen, maar ook een schoon milieu en een groene leefomgeving zorgen in die jaren voor veel langdurige acties.
Rond 1975 kreeg de SP via het M.A.N. veel mensen op de been tegen de invoering van de milieubelasting door de waterschappen. Onder het motto "geen belasting op ontlasting" werden vele protestkaarten opgehaald.
De SP zag liever dat de vervuilende bedrijven de zuiveringskosten van het rioolwater zouden betalen.

Leiden 1975. Demonstratie tegen milieubelasting bij het Hoogheemraadschap aan de Breestraat.

1978 - Opkomst in de gemeenteraden
Omdat de partij in eerste instantie vooral actief is op buurt- en stadsniveau doet de partij alleen mee met de gemeenteraadsverkiezingen.
In 1978 haalt de SP in de gemeente Vlaardingen de enige raadszetel in Zuid-Holland. Remi Poppe is daarmee de eerste volksvertegenwoordiger in onze Provincie.
In de jaren erna kennen de meeste mensen de SP vooral als partij die actie voert voor betere woningen, buurten, arbeidsomstandigheden en een schoon milieu.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 haalt de SP naast twee zetels in Vlaardingen ook een zetel voor lijsttrekker Cor Vergeer in Leiden.

Socialistiese Partij doet mee in Voorschoten

Ook doet de SP nu in een kleinere plaats als Voorschoten mee, maar helaas zonder succes.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen waar de SP dat jaar voor het eerst aan mee doet haalt de partij geen zetels.
In totaal stemmen in 1982 8.933 mensen in Zuid-Holland op de SP. Dat is 0,6% van alle stemmen.

 


Verkiezingsaffiche 1982

Vanwege zijn ervaring in Vlaardingen is Remi Poppe bij deze verkiezingen de lijsttrekker.
Hij is vanwege zijn strijd voor een schonere industrie weliswaar steeds bekender in de Rijnmondse regio, maar veel inwoners in de rest van Zuid-Holland zijn niet of nauwelijks bekend met de SP.
Ook het ontbreken van een landelijke uitstraling speelt de partij parten.

1987 - Werken aan een landelijke uitstraling
Dat probleem speelt ook bij de Statenverkiezingen in 1987. Rotterdammer Theo Cornelissen is dan de lijsttrekker, maar de partij haalt zelfs minder stemmen dan vijf jaar ervoor. Nu zijn het er 6.010.
Dat is opvallend omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 de SP naast raadsleden in Vlaardingen en Leiden ook zetels kreeg in Alphen aan den Rijn, Spijkenisse, Zoetermeer en het toen nog in Zuid-Holland gelegen Woerden. In Vlaardingen groeide de SP ook nog eens fors door naar vijf zetels.

Jan Heijwegen in 1982. Het eerste SP-raadslid in Spijkenisse. Overleed plotseling na de verkiezingen in 1990. In Spijkenisse is een straat naar hem vernoemd.

Een doorbraak in grote steden als Den Haag en Rotterdam bleef echter uit en voor veel Zuid-Hollanders blijft de SP een partij van het werken in buurt en bedrijf. Waarom de SP Provinciale Staten in moet is voor veel mensen dan ook niet duidelijk.
In de provincie Noord-Brabant betaalt de groeiende bekendheid zich wel uit en haalt de SP in 1987 de eerste Statenzetel.

Theo Cornelissen in 1989 tijdens de Handvest 2000-campagne over de vorming van landelijke standpunten.

Ook landelijk blijft een doorbraak bij de verkiezingen uit. Het partijcongres van 1987 besluit daarom te gaan werken aan de landelijke uitstraling van de partij en om ook landelijke standpunten te gaan formuleren.


Hilversum 1987. Remi Poppe spreekt het congres toe.

Heel vlot gaat dat allemaal nog niet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 haalt de SP in Zuid-Holland opnieuw zetels in de al eerder genoemde gemeenten en komt daar alleen een zetel in Leidschendam bij.

Remi Poppe en Tiny Kox tijdens een campagnebijeenkomst Statenverkiezingen 1991

Langzaamaan groeit de bekendheid van de partij wel door en een jaar later haalt de SP bij de Statenverkiezingen 12.157 stemmen, maar ook dat blijft te weinig om de opnieuw tot lijsttrekker gekozen Remi Poppe een zetel in Provinciale Staten te bezorgen.


Artikel in het Vrije Volk 24 januari 1990

De SP richt zich sinds de jaren '80 bij haar acties wel steeds meer op provinciale thema's. Het zijn de jaren dat veel milieuproblemen in de publiciteit komen, vaak door toedoen van het Milieu Alarmteam van de SP.
Het latere Statenlid Wiel Senden is ook lid van dit team.

Artikel in het Vrije Volk 23 november 1990

Illegale afvalstortingen in de polders rond de industriegebieden, illegale afvaltransporten en lozingen door bedrijven in de Rotterdamse Haven houden de gemoederen van de bevolking en de media flink bezig. Verschillende SP-afdelingen pakken dit probleem op en trekken daarmee ook flink de aandacht.
Het latere Statenlid Gerard Harmes weet bijvoorbeeld  als raadslid in Alphen aan den Rijn keer op keer de situatie van de vervuilde Coupépolder aan te kaarten.

Alphen aan den Rijn 1988. Poppe en Harmes op een avond over de vervuiling in de Coupépolder.

1994 - Omslagpunt
1994 vormt voor de SP een belangrijk omslagpunt. De inspanningen om de SP een landelijk profiel te geven werpen hun vruchten af. Met een langdurige en sterke campagne onder de leus “stem tegen, stem SP” weet de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen door te dringen in veel meer plaatsen en eindelijk ook in de grote steden Den Haag en Rotterdam.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen later dat jaar haalt de partij eindelijk twee zetels voor Jan Marijnissen en Vlaardinger Remi Poppe.


Verkiezingsaffiche 1995

Een nieuw lijsttrekkerschap bij de Statenverkiezingen het jaar erna zit er voor Poppe dan ook niet in. De Leidse Fenna Vergeer mag die klus in 1995 klaren.

Die Statenverkiezingen zijn ook een succes.
De SP haalt twee van de 83 zetels.
Naast Fenna Vergeer wordt Alphenaar Gerard Harmes Statenlid voor de SP in Zuid-Holland.
28.321 inwoners blijken hun stem aan de SP te hebben gegeven.

Foto: SP / Fenna Vergeer en Gerard Harmes bij installatie P.S. 1995

Fenna Vergeer (3e van links) en Gerard Harmes (4e van links) tijdens de installatie van Provinciale Staten in 1995.

Uitslagenavond Statenverkiezingen 1995 in Rotterdam. Rechts het latere Statenlid Wiel Senden.

Het werk in Provinciale Staten is voor de eerste SP-ers zwaar. De mogelijkheden tot het voeren van acties zijn zeer beperkt, de spreektijden zijn kort en de onderwerpen vrij abstract.


Leiden mei 1995. Fractievoorzitter Fenna Vergeer spreekt actievoerders tegen huurverhoging toe.

Met een duidelijke keuze voor onderwerpen als de bescherming van het groen, sociale woningbouw, en de aanleg van de Hogesnelheidstrein weet de SP zich toch behoorlijk te profileren.

1999 – Nieuwe mogelijkheden en afscheid
De groei van de SP zet zich op alle niveaus in de jaren erna door. Bij de Statenverkiezingen van 1999 is Fenna Vergeer opnieuw lijsttrekker.
Naast Gerard Harmes op plek twee, weet nu Erik van der Burgh uit Spijkenisse de derde SP-statenzetel te bemachtigen. De partij haalt 3,7% van de stemmen.

Plakken voor de campagne Statenverkiezingen 1999

Kort na de verkiezingen barst de Ceteco-affaire los. Ondanks de ernstige situatie, een dankbaar onderwerp waar fractievoorzitter Fenna Vergeer zich in vastbijt totdat eind van dat jaar de Commissaris van de Koningin en drie gedeputeerden aftreden.

De partij gaat zich ook in Provinciale Staten meer richten op onderwerpen rondom het milieu, zoals de stortplaats Derde Merwedehaven.
Maar ook de te lange ambulanceaanrijdtijden zet de SP met regelmaat op de agenda. Met meer Statenleden is immers meer werk te doen.

Erik van der Burgh

Helaas moet in juni 2000 Erik van der Burgh om gezondheidsredenen stoppen met zijn werk als Statenlid. In de Statenvergadering van die maand geeft hij een openhartige toelichting over zijn ziekte. Hij blijft wel als fractiemedewerker actief.

Edith Kuitert uit Schiedam volgt Van der Burgh in de Staten op. Eind 2000 trekt ze veel aandacht door 100 schriftelijke vragen te stellen over het bedrijf Heineken.


Aanbieden handtekeningen tegen bebouwing Vlietland door Fenna Vergeer aan wethouder Dwarshuis

In 2002 voert de partij een intensieve campagne tegen de bebouwing van recreatiegebied Vlietland. Ruim 1.500 mensen tekenen bezwaar aan.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 staat Fenna Vergeer hoog op de kandidatenlijst en wordt ze tot Kamerlid gekozen.
Na een korte opvolging door Erik van der Burgh (wiens gezondheid helaas opnieuw roet in het eten gooide) wordt Peter Romijn uit Zoetermeer Statenlid. Romijn had daarvoor 12 jaar in de gemeenteraad van Zoetermeer gezeten.

2003 - Een woelige periode, maar met succes
In 2003 is Gerard Harmes lijsttrekker bij de Statenverkiezingen en groeit de partij naar 4 zetels.


De fractie in 2003 vlnr: Romijn, Harmes, Vermeulen, Gooiker

Naast Peter Romijn komen nu Jolanda Gooiker (uit Rotterdam) en Bart Vermeulen (uit Zoeterwoude) in Provinciale Staten.
De fractie valt tijdens de installatievergadering duidelijk op door het dragen van protestshirts tegen de inval van de V.S. in Irak diezelfde nacht.


Gerard Harmes over de anti-oorlogverklaring

De in de staten ingediende anti-oorlogverklaring haalt het echter niet. Alle leden van de SP en GroenLinks steunen de verklaring, evenals 1 lid van D’66 en een groot gedeelte van de PvdA.

Het blijkt een woelige statenperiode met veel wisselingen in de fractie.
Nadat Jolanda Gooiker in de loop van 2004 naar Terschelling verhuist volgen Rik Schonenberg (verhuist naar Noord-Holland), Frank van der Gaag en uiteindelijk Leiderdorper Harre van der Nat elkaar in de fractie op.

Ondanks dit verloop weet de fractie opnieuw meer onderwerpen aan te pakken en meer te bereiken.
En ondanks het feit dat de SP wederom in de oppositie zit weet ze meerdere moties en amendementen aangenomen te krijgen. Ook schrijft de fractie haar eerste onderzoeksrapport, de sociale woonvisie.

Foto: SP

Affiche tegen herindeling Hoeksche Waard 2003

Onderwerpen waar de SP-ers zich extra op gaan richten zijn vooral de jeugdzorg, het openbaar vervoer en gemeentelijke herindelingen en het verzet tegen de prestigeprojecten RijnGouweLijn en de Rijnlandroute.
Ook ligt de fractie steeds vaker in de clinch met Commissaris Jan Franssen. De SP vindt dat hij teveel bijbanen heeft en dat bepaalde bijbanen de schijn van belangenverstrengeling wekken. De partij staat in deze kritiek echter alleen.

Een klap die de partij in deze periode te verwerken krijgt is het overlijden van Erik van der Burgh op 2 april 2003.

2007 - Verkiezingswinst, een goed team, een productieve periode

Foto: SP
Grootste verkiezingsbord van Nederland in Bodegraven

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 wordt duidelijk dat er veel veranderingen zullen komen. Als eerste gaat het aantal statenzetels omlaag van 83 naar 55.
Voor de SP zal dat achter geen verkleining van de fractie betekenen, aangezien de (landelijke) populariteit groter is dan ooit. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar haalt de SP 25 zetels.

De Raadsverkiezingen van 2006 waren voor de SP al bijzonder goed verlopen. In de gemeente Leiden ging de SP deelnemen aan het college. Paul Jonas en Raymond Keur waren daardoor de eerste SP-wethouders in onze provincie.

Voor de verkiezingen gaat de SP samen met Groen Links een lijstverbinding aan om samen zo veel mogelijk zetels te halen.


Campagnefoto met Vermeulen en Marijnissen 2007

op 7 maart 2007 krijgt de SP acht zetels en de verkiezingen zijn daarmee een groot succes. De SP is nu de vierde partij.
Gerard Harmes had te kennen gegeven geen vierde periode de Staten in te willen en neemt na 20 jaar volksvertegenwoordigerschap (In de gemeente Alphen aan den Rijn en Provinciale Staten) afscheid.


Uitslagenavond Statenverkiezingen 2007
Vermeulen, Senden, Van Aelst, De Bakker en Maassen

Naast de nieuwe lijsttrekker Bart Vermeulen tekenen ook Peter Romijn en Harre van der Nat een periode bij.
Wiel Senden (Rotterdam), Lies van Aelst (Gorinchem), Erik Maassen (Sassenheim),  Eva de Bakker (Leiden) en Frank Johan Hoogendam (Delft) komen de fractie versterken.

Foto: Reformatorisch Dagblad / Reformatorisch Dagblad 20-06-2008

Interview CDA-gedeputeerde Van Dijk
Reformatorisch Dagblad 20-06-2008

Ondanks de grote verkiezingswinst weet de partij niet tot het provinciebestuur door te dringen. Los van de inhoudelijke verschillen blijkt dat PvdA en de ChristenUnie een akkoord hebben gesloten om niet zonder elkaar te gaan besturen. Zo zetten ze de SP buiten spel.


De fractie en de fractiemedewerkers in 2007

De fractie zet zich snel over deze teleurstelling heen en gaat inhoudelijk sterker dan ooit aan de slag en werkt als een goed team samen. Dat er deze periode geen wisselingen in de fractie zijn helpt daarbij zeker mee.

Belangrijke onderwerpen zijn ook deze periode de jeugdzorg, het openbaar vervoer, de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn, maar ruimtelijke ordening, glastuinbouw, het milieu en waterproblematiek worden vanaf nu ook consequent opgepakt.
De RijnGouweLijn was een extra belangrijk onderwerp. tegelijkertijd met de Statenverkiezingen werd in Leiden een referendum gehouden, waarin 67,3% van de stemmers tegen een RijnGouweLijn door Leiden stemde.


Aanbieden milieurapport door Wiel Senden aan gedeputeerde Van Heijningen

Deze extra inzet zorgt ook in deze periode voor vele aangenomen voorstellen. Ook brengt de fractie weer enkele rapporten uit, waarbij het milieurapport "De industrie kan vijf keer schoner" de opvallendste is.


Van Aelst in gesprek over herindeling Reeuwijk

De fractie is ook buiten het Provinciehuis actief. Onder andere door het verzamelen van handtekeningen voor de aanleg van de Maximabrug in Koudekerk aan den Rijn en tegen de overlast van het bedrijf Koudasfalt in Gouda en door het houden van enquetes rondom herindelingen moet de stem van de inwoners in het Provinciehuis blijven klinken.

Vermeulen in actie voor bushalte verzorgingshuis Langeraar

Deze zeer stabiele, productieve en succesvolle periode blijkt echter geen garantie op succes bij de verkiezingen.
De landelijke politiek maakt zeer woelige tijden door en al bij de Kamerverkiezingen van 2010 verliest de SP 10 zetels. Voor 2011 zijn de vooruitzichten niet gunstig.


Van der Nat in debat tijdens de campagne 2011

2011 - Eerste collegedeelname
Bij de Statenverkiezingen blijft er een fractie van 5 zetels over.
De lijst bestond voor het grootste deel uit dezelfde mensen als vorige keer.
Peter Romijn en Wiel Senden hadden aangegeven niet meer herkiesbaar te willen zijn en de partij had gekozen voor beperkte vernieuwing in de top van de lijst.

Jerry Snellink uit Den Haag is dan ook de eerste nieuwkomer. Kort na de verkiezingen blijkt echter dat de op plek acht geplaatste Esther Zwaan uit Rotterdam met voorkeurstemmen gekozen is.


Afscheid van de Staten 2011
vlnr: De Bakker, Senden, Maassen en Hoogendam.

Noodgedwongen moet de fractie afscheid nemen van Eva de Bakker, Frank Johan Hoogendam en Erik Maassen.

Harre van der Nat (lijsttrekker en fractievoorzitter), Lies van Aelst, Bart Vermeulen, Jerry Snellink en Esther Zwaan vormen de nieuwe fractie.

De collegeonderhandelingen verlopen moeizaam. Gezien het verlies van de SP stelt de partij zich in eerste instantie bescheiden op. Als blijkt dat de grootste partijen VVD en PvdA er samen niet uitkomen, komt de SP in zicht.
Voor het eerst dringt de partij door tot de onderhandelingstafel en blijkt er met de niet geheel voor de hand liggende partijcombinatie VVD, CDA en D66 een college te vormen.
Twee weken eerder was de SP in Brabant al doorgedrongen tot het college van Gedeputeerde Staten.

Regioconferentie november 2010 over lijst en programma in het Nieuwe Luxortheater Rotterdam

Het hoofdlijnenakkoord bevat een aantal duidelijke SP-punten, al moet de partij een compromis sluiten bij de Rijnlandroute. Die zal toch aangelegd gaan worden, maar dan met een veel betere inpassing.
Prestigeproject de RijnGouweLijn is echter wel van de baan. In plaats daarvan komt het SP-alternatief van snelle busverbindingen. Verder komen er geen gedwongen herindelingen en gaat het Provinciebestuur fors investeren in groen en recreatie rond de steden. Op het gebied van ruimtelijke ordening zullen er veel minder nieuwe kantoor- en bedrijfslokaties bij komen. Ook moeten de bestuurskosten dalen en moet de externe inhuur fors omlaag.

Rik Janssen tijdens beëdiging als Kamerlid

Medewerker van de Tweede Kamerfractie Rik Janssen is de eerste SP-gedeputeerde in Zuid-Holland.
Hij woont in Wassenaar en verving eerder Sadet Karabulut als Tweede Kamerlid.
Met de onderwerpen jeugdzorg, bestuur en milieu zal hij het SP-geluid in het college moeten laten horen.

Van Aelst op werkbezoek bij Odfjell

Janssen krijgt meteen met een lijk in de kast te maken. Eerdere provinciebesturen lieten het toezicht op gevaarlijke bedrijven versloffen en zo ontstond bij het bedrijf Odfjell een gevaarlijke situatie.
Janssen voert een nieuw beleid voor toezicht en handhaving in met meer fysieke en onaangekondigde controles, forse sancties op overtredingen en meer openheid voor de omwonenden. Aan de jaren van neoliberale zelfregulering komt hiermee een einde.


Rik Janssen tijdens bijeenkomst jeugdzorg

Een ander belangrijk dossier is de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Met een intensief programma worden de gemeenten mee genomen in de wereld van de jeugdzorg, zodat ze op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid op een goede manier over kunnen nemen.

Tijdens de algemene beschouwingen van 2013 blikt Bart Vermeulen tevreden terug op 18 jaar SP in Provinciale Staten.
Aan de hand van de tekst van de eerste algemene beschouwing van Fenna Vergeer in 1995 vergeleek hij de vooruitgang die op de voor de SP belangrijke punten sindsdien is geboekt. Niet in de laatste plaats vanwege de collegedeelname.

Vermeulen nam het fractievoorzitterschap in januari 2014 definitief over van Harre van der Nat die deze functie niet meer kon combineren met zijn raadslidmaatschap in Alphen aan den Rijn. In november 2013 waren daar herindelingsverkiezingen.

Fractie bij afscheid Esther Zwaan. vlnr: Hoogendam, Vermeulen, Zwaan, Van Aelst, Van der Nat en Snellink 

Op lokaal niveau haalde de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart  in veel gemeenten meer zetels dan in 2010. De college-onderhandelingen verliepen zo goed dat er in Vlaardingen, Schiedam, Leiden, Gorinchem, Rijswijk en Zuidplas SP-wethouders zijn. De bestuurlijke opmars van de partij zet zich voort.

In september 2014 nam Esther Zwaan afscheid van de fractie. Zij kon het statenwerk niet combineren met haar nieuwe functie bij bureau jeugdzorg in Rotterdam. Oude bekende Frank Johan Hoogendam neemt haar plek in de fractie in en zal zich net als in de vorige periode bezig houden met ruimtelijke ordening.

Foto: N. Smulders / Wim Metselaar stemt tijdens regioconferentie
Kandidaat Wim Metselaar brengt stem uit tijdens regioconferentie

Op 1 november kiest de regioconferentie Bart Vermeulen tot lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2015. Lies van Aelst, Frank Johan Hoogendam en Jerry Snellink staan ook weer in de top van de lijst.
Harre van der Nat is lijstduwer en gaat zich na de Statenverkiezingen richten op zijn raadslidmaatschap in Alphen aan den Rijn.

Nieuw in de top van de lijst zijn op nummer 4 Luiza Soares uit Rotterdam en op nummer 5 Hans Slooter uit Gouda.

Foto: Arnout Hoekstra / SP Vlaardingen

Uitleg bij werkbezoek in museum Vlaardingen door directeur Mark van Hattem

In de campagne voor de verkiezingen richt de fractie zich vooral op het voor het voetlicht brengen van de plannen uit het verkiezingsprogramma. Zo weet de partij veel media-aandacht te krijgen met het voorstel voor het instellen van een verenfonds (voor het instandhouden van veerverbindingen), de betere bescherming van erfgoed en het instellen van een fonds voor het afdekken van misboringen voor aardwarmteprojecten.

2015 - opnieuw 5 zetels en weer in de coalitie

Foto: Bart Vermeulen / Stembiljet Statenverkiezingen 2015

Vermeulen brengt stem uit op Fenna Vergeer als eerbetoon aan haar pionierswerk in de Staten

Ondanks het enthousiasme van de vele mensen die de SP-ers tijdens de campagne spreken, blijkt op de verkiezingsavond dat het zeteltal gelijk blijft op vijf zetels.

Achteraf blijken de zorgen die lijsttrekker Bart Vermeulen eind februari uitte na een bezoek aan de wijk Delfshaven in Rotterdam de SP via de lage opkomst inderdaad tegen te werken.

Foto: Marinus Legen / SP-Rotterdam

Vermeulen en SP-er Theo Coşkun in gesprek met inwoner Delfshaven

Hij zei daar: 'We hebben goede gesprekken gevoerd met trouwe kiezers, maar helaas heerst er ook veel cynisme onder de wijkbewoners. Veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de politiek, niet in de laatste plaats door de PvdA in het kabinet. Deze mensen zeggen niet meer te gaan stemmen.'

De SP is nu de zesde partij en wil zich gezien deze positie in principe bescheiden opstellen bij de coalitiebesprekingen. Anderzijds sluit de partij samenwerking met de PVV (de tweede partij) uit vanwege de uitspraken van landelijk voorman Wilders, heeft ze een voorkeur voor een college van vier partijen en wil de SP doorgaan met deelnemen aan een college.
Bovenstaande is dan ook het advies dat lijsttrekker Vermeulen aan de informateur geeft. Na de informatieronde geeft de informateur het advies om een college te vormen van VVD, D66, CDA en SP, omdat dat het meest kansrijk is.

Foto: Provincie Zuid-Holland / Onderhandelaars in Den haag

Onderhandelaars van VVD, D66, CDA en SP in Den Haag.

De SP gaat dan ook met Bart Vermeulen en Lies van Aelst als onderhandelaars vol goede moed de onderhandelingen in. Deze duren relatief lang. Dit is vooral omdat de vier partijen voldoende goede informatie willen krijgen om een akkoord mee op te stellen en daarnaast om ook met de beoogde oppositiepartijen te spreken om te bespreken wat hun ideeën zijn.

Op 20 mei bereiken de onderhandelende partijen een akkoord. Volgens afspraak zal dat aan de leden van de SP op een regioconferentie worden voorgelegd.

Foto: SP

Vermeulen tijdens de regioconferentie

Die conferentie was op 21 mei in Concordia in Den Haag. Na een goede discussie stemde de overgrote meerderheid van de afgevaardigden in met het coalitieakkoord. De argumenten van de tegenstemmers gingen vooral over de algemene wenselijkheid van deelname aan het bestuur van de Provincie.

Met de instemming van de leden ligt de weg vrij om op vrijdag 22 mei het akkoord te presenteren.
Belangrijke resultaten voor de SP zijn onder meer het fonds voor het bevorderen van duurzame energie, betaalbaar OV, meer geld voor erfgoed en stimulering van vervoer over water. Rik Janssen blijft gedeputeerde voor de SP. Hij gaat zich bezig houden met milieu, water en erfgoed.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Rik Janssen met leerlingen Jenaplanschool in Vlaardingen bij opening archeologisch depot

In oktober draagt Bart Vermeulen het fractievoorzitterschap over aan Lies Van Aelst. Hij wil zich meer met de inhoud van het statenwerk gaan bezighouden.

Inmiddels is het Provinciebestuur bezig met de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord.
In december 2015 stellen Provinciale Staten de nieuwe plannen voor het erfgoed vast. In deze plannen komen veel punten uit het SP-programma voor. Daardoor is er veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de molens en is er een forse verbetering op het terrein van de archeologie met meer geld voor het opbouwen van kennis en publieksbereik.

Ook de plannen voor een verenfonds, leningen met een lage rente om veerboten in de vaart te houden, krijgen vorm.

In februari 2016 kondigt Bart Vermeulen aan dat hij ontslag neemt als Statenlid. Hij moet voor zijn werk een nieuwe opleiding gaan volgen en dat is op dezelfde dag als waarop Provinciale Staten vergaderen.

Jerry Snellink, Statenlid van 2011 tot 2015, volgt Vermeulen op.

Foto: W. Minderhout

Vermeulen tijdens afscheidstoespraak

Tijdens zijn afscheidstoespraak spreekt Vermeulen naast een dankwoord zijn zorgen uit over de geringe aandacht door de regionale media voor het werk van Provinciale Staten. En daarnaast over het beperkte collectieve geheugen dat Provinciale Staten vormen doordat de zittingsduur van Statenleden steeds korter wordt.

U bent hier