h

Water

3 juni 2024

Dweilen met de kraan open…

Foto: Wikipedia

Afgelopen week behandelden we in de commissie Landelijk Gebied (LG) de klimaatbestendigheid van Zuid-Holland.  Aan de hand van het Rapport Nelen en Schuurmans, getiteld:  "klimaatadaptieve bestaande stad" en het KNMI23 scenario werden we gewezen op de schokkende realiteit. Uit het KNMI23  scenario blijkt dat de stijging van de mondiale temperatuur tot 2050 mogelijk gaat uitkomen tussen de 1,7 graden (Parijs doelstelling gehaald) en de 2,4 graden (Parijs doelstelling niet gehaald).

Lees verder
25 mei 2024

Milieu Alarmteam SP maakt doorstart

Op 23 mei kwam Frank Johan Hoogendam voor de tweede keer bijeen met een groep SP’ers die het welbekende Milieualarmteam nieuw leven willen inblazen. Zuid-Holland heeft een grote groep risicovolle bedrijven, die grote schade kunnen toebrengen aan de omgeving. De SP wil in kaart brengen wat de risico’s zijn, en incidenten voorkomen.

Lees verder
8 maart 2024

Grenzen aan de groei

Foto: SP

Op 6 maart bespraken Provinciale Staten de zogeheten ‘ruimtelijke puzzel’, een zoektocht naar wat waar kan in het toch al volle Zuid-Holland, bij een hard groeiend inwoneraantal. Voor de SP is het duidelijk dat bij de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden het welzijn van mens, dier en milieu voorop moeten staan. SP-fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam deed hiertoe de oproep in de Statenvergadering, ook al is de SP gematigd positief over de koers van het Provinciebestuur.

Lees verder

SP Zuid-Holland in Franse media

Frans radio- en TV-kanaal bericht over Chemours na brief Zuid-Holland
Lees verder

Chemours vrijwel dagelijks in het nieuws

De Provincie Zuid-Holland heeft de prefect van l'Oise in Frankrijk gewaarschuwd voor Chemours, dat daar 200 miljoen wil investeren in de uitbreiding van haar fabriek. 

Dit gebeurde op initiatief van de SP, die aan het Provinciebestuur vroeg een brief te sturen naar Frankrijk. Het AD berichtte hierover.

Lees verder
11 januari 2024

Zuid-Holland waarschuwt Frankrijk voor Chemours op initiatief SP

De Provincie Zuid-Holland heeft een waarschuwende brief over Chemours uitgedaan naar de Franse prefectuur l’ Oise. De SP had dit aan het provinciebestuur gevraagd en toegezegd gekregen. Ook gaat er in het schrijven een uitnodiging uit aan de Fransen om hier te komen kijken naar de manier waarop de Provincie de handhaving richting het chemiebedrijf vormgeeft. De SP is tevreden over de brief.

Lees verder
16 december 2023

De vervuiler betaalt niet…

Al tientallen jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Zuid-Holland slecht en vergeven van door de industrie en de glastuinbouwindustrie (illegaal) geloosde gifstoffen. Ieder jaar weer worden milieudiensten en waterschappen monsters genomen en wordt vastgesteld dat er nog steeds tuinders zijn die illegaal bestrijdingsmiddelen lozen op het oppervlakte water. Dit allemaal terwijl we hebben afgesproken om in 2027 te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Wat de SP betreft gaan vervuilende bedrijven deze kosten, naast de ontstane milieuschade, zelf betalen. Goed presterende bedrijven mogen, net als de inwoners van Zuid-Holland, niet opdraaien voor de kosten van controle en handhaving van vervuilende bedrijven.

Lees verder

Mensenrechten in het geding bij PFAS-afval Chemours in de VS?

Ook Trouw berichtte over het transporteren van PFAS-afval naar de VS over Chemours. Wellicht zijn met het transport mensenrechten geschonden.

Lees verder
26 oktober 2023

Alsnog gezondheidsonderzoek omwonenden en personeel Chemours

Het kabinet wil een breed gezondheidsonderzoek laten doen onder omwonenden en werknemers van Chemours. Het RIVM gaat dat voorbereiden en geeft binnen een half jaar uitsluitsel. Dat lijkt sprekend op de motie die de SP op 20 september samen met diverse andere partijen indiende, maar geen meerderheid kreeg, omdat het Provinciebestuur beweerde dat het RIVM er geen meerwaarde in zou zien. Uiteraard is de Zuid-Hollandse SP-fractie verheugd over deze opvallende kentering.

Lees verder
27 september 2023

Chemours: SP wil alsnog breed bevolkingsonderzoek

De SP-fractie Zuid-Holland wil opheldering van het provinciebestuur over het verschil tussen de uitspraken van het RIVM en die van het provinciebestuur over het houden van een bevolkingsonderzoek in de omgeving van Chemours. Waar het provinciebestuur in de Statenvergadering van 20 september nog zei dat het RIVM niet op zo’n onderzoek zit te wachten, liet het RIVM in diverse media vandaag weten dat ze bij een opdracht daartoe gewoon aan de gang gaan daarmee. De rechterlijke uitspraak dat Chemours wel degelijk verantwoordelijk is voor de veroorzaakte milieuschade maakt zo’n onderzoek alleen maar urgenter, vindt de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier