h

Water

15 juni 2022

Waterschappen een stapje democratischer!

Vandaag besloten provinciale volksvertegenwoordigers dat het aantal zetels in Zuid-Hollandse waterschappen waar inwoners voor mogen stemmen met 2 stijgt. Op dit moment zijn er namelijk 9 'geborgde' zetels, waar niet voor gestemd mag worden, dat worden er 7.  Samen met PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50Plus, PVV en JA21 dienden wij dit voorstel in om de Zuid-Hollandse waterschappen democratischer te maken.

Lees verder
3 mei 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen over de toekomst van ons drinkwater: ‘Het systeem moet fundamenteel veranderen. Niet lozen wordt de norm'

Foto: PZH / Provincie Zuid-Holland

Wereldwijde en regionale ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat ook de industrie in Zuid-Holland heel anders zal moeten omgaan met het schaarse zoete water. Nieuwe productieprocessen zullen nodig zijn, waarbij water bijna helemaal wordt hergebruikt. Daarmee kan ook een einde worden gemaakt aan ongewenste lozingen, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen in zijn column in De Waterspiegel, het blad voor de drinkwatersector.

Lees verder
18 juli 2017

Zuid-Holland leidend bij aanpak toenemende wateroverlast

Foto: PZH

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in Europa toe. Onder aanvoering van SP-gedeputeerde Rik Janssen loopt de provincie Zuid-Holland voorop in het Europese FRAMES-project, dat is bedoeld om inwoners, de landbouwsector en de infrastructuur beter bestand te maken tegen hevige regenval en wateroverlast. Meer bewustzijn en goede samenwerking zijn essentieel.

Lees verder
5 april 2016

Laat ook Zuid-Holland niet zakken

Foto: MBZH

Bodemdaling speelt niet alleen in Groningen. Ook Zuid-Holland heeft er veel last van. Hier niet vanwege gaswinning door de NAM, maar door het uitdrogen en inklinken van van de slappe bodem die voor de helft uit veen bestaat. SP-gedeputeerde Rik Janssen ondertekende afgelopen donderdag namens de provincie een nieuw landelijk plan van aanpak tegen bodemdaling. SP-Kamerlid Eric Smaling nam het in ontvangst.

Lees verder
27 november 2015

Nieuw provinciaal verenfonds krijgt vorm

Foto: SP

Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. Veerdiensten zijn daardoor cruciaal voor de mobiliteit. Om het voortbestaan van de veren te garanderen, zet de provincie momenteel een nieuw verenfonds op. Initiatiefneemster Lies van Aelst geeft het provinciebestuur drie punten mee waaraan dit fonds zeker moet gaan voldoen.

Lees verder
10 maart 2015

Meer Provinciale inzet tegen bodemdaling nodig

Foto: SP / SP Zuid-Holland

De Provincie moet meer doen tegen bodemdaling in het Groene Hart. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen van de Zuid-Hollandse Statenfractie naar aanleiding van een werkbezoek aan boerderij De Groene Geer in Nieuwland.  Tijdens het werkbezoek werd de huidige gang van zaken rond het waterbeheer besproken en ging het om de rolverdeling tussen Provincie en Waterschap.

Lees verder
17 februari 2015

Voor een beter Zuid-Holland: programma 2015-2019

Foto: DS

De SP in Zuid-Holland zet de ook komende vier jaar in op betaalbaar, dienstbaar en sober provinciebestuur. Andere speerpunten zijn onder meer de van bouw meer goede, betaalbare (huur)woningen en investeren in aardwarmte als duurzame, betrouwbare en stille energiebron. Ook het OV verdient in een aantal regio’s extra aandacht.

Lees verder
4 juni 2014

Meer inspraak voor inwoners bij waterschappen in Zuid-Holland

De SP wil samen met vier andere fracties in Provinciale Staten dat inwoners meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen. Om dit te bereiken dienden de SP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren op 2 juni het voorstel in om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen naar het wettelijk minimum. 

Lees verder
20 november 2013

Dit jaar extra budget voor succesvolle milieusubsidie binnenvaart

De subsidieregeling voor stikstof- reducerende maatregelen voor binnenvaart-schepen bleek direct vanaf de start een groot succes. Om zo veel mogelijk aanvragen zo snel mogelijk te honoreren, komt het hele budget al dit jaar vrij. Daarnaast zoekt de gedeputeerde naar extra budget voor 2014.

Lees verder
4 oktober 2013

Milieusubsidie binnenvaart gunstig voor kleinere ondernemers

Het overgrote deel van de ruim €6 miljoen subsidie voor schonere motoren voor binnenvaartschepen in de regio Rotterdam, gaat naar bedrijven met maximaal vijf werknemers. De SP in Zuid-Holland is blij met deze stimulans voor de kleinere binnenvaart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier