h

Water

26 mei 2023

SP: Veerdienst Maasluis-Rozenburg nu in overheidshanden nemen

Het Provinciebestuur moet het fiasco rond de veerdienst Maasluis-Rozenburg aangrijpen om zelf de uitvoering ter hand te nemen. Dat is wat zowel de Statenfractie van de SP Zuid-Holland als de gemeenteraadsfractie van Rotterdam willen. De twee overheden kunnen dit zo nodig samen vormgeven.

Lees verder
24 mei 2023

Rijk: vervuiler moet betalen voor PFAS-schade. Ook in Zuid-Holland?

Foto: Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

Op 23 mei werd bekend dat de Rijksoverheid chemieconcern 3M aansprakelijk stelt voor de schade die door de PFAS uitstoot van 3M veroorzaakt is in de Zeeuwse Westerschelde. In Zuid-Holland vindt er ook uitstoot van schadelijke stoffen plaats, door chemische bedrijven. Deze uitstoot veroorzaakt economische en gezondheidsschade. De SP wil samen met andere partijen dat de Provincie actief moet bevorderen dat ook inwoners en bedrijven in Zuid-Holland geleden schade kunnen verhalen en stelt daarover vragen aan het Provinciebestuur.

Lees verder
2 mei 2023

Spitssluiting bruggen werkt niet en is slecht voor de binnenvaart

Het gesloten houden van bruggen voor de binnenvaart in de spits is een heel slecht idee. Dat vinden diverse experts op het gebied van goederentransport over water. De SP is het van harte met ze eens. “Wij zijn voor de binnenvaart. De vaarwegen liggen er, maar worden onvoldoende benut. Heel dom, omdat je files zo makkelijk kunt bestrijden door meer binnenvaart te stimuleren”, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst in het programma ‘Studio Schuttevaer’ van 21 april.

Lees verder

Spitssluiting bruggen onzalig plan

In Studio Schuttevaer van 21 april werd SP-fractievoorzitter Lies van Aelst bevraagd over het idee om de bruggen in de Provincie in de spits te sluiten voor de binnenvaart. Ook op hun website was er aandacht voor.

Lees verder
15 juni 2022

Waterschappen een stapje democratischer!

Vandaag besloten provinciale volksvertegenwoordigers dat het aantal zetels in Zuid-Hollandse waterschappen waar inwoners voor mogen stemmen met 2 stijgt. Op dit moment zijn er namelijk 9 'geborgde' zetels, waar niet voor gestemd mag worden, dat worden er 7.  Samen met PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50Plus, PVV en JA21 dienden wij dit voorstel in om de Zuid-Hollandse waterschappen democratischer te maken.

Lees verder
3 mei 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen over de toekomst van ons drinkwater: ‘Het systeem moet fundamenteel veranderen. Niet lozen wordt de norm'

Foto: PZH / Provincie Zuid-Holland

Wereldwijde en regionale ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat ook de industrie in Zuid-Holland heel anders zal moeten omgaan met het schaarse zoete water. Nieuwe productieprocessen zullen nodig zijn, waarbij water bijna helemaal wordt hergebruikt. Daarmee kan ook een einde worden gemaakt aan ongewenste lozingen, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen in zijn column in De Waterspiegel, het blad voor de drinkwatersector.

Lees verder
18 juli 2017

Zuid-Holland leidend bij aanpak toenemende wateroverlast

Foto: PZH

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in Europa toe. Onder aanvoering van SP-gedeputeerde Rik Janssen loopt de provincie Zuid-Holland voorop in het Europese FRAMES-project, dat is bedoeld om inwoners, de landbouwsector en de infrastructuur beter bestand te maken tegen hevige regenval en wateroverlast. Meer bewustzijn en goede samenwerking zijn essentieel.

Lees verder
5 april 2016

Laat ook Zuid-Holland niet zakken

Foto: MBZH

Bodemdaling speelt niet alleen in Groningen. Ook Zuid-Holland heeft er veel last van. Hier niet vanwege gaswinning door de NAM, maar door het uitdrogen en inklinken van van de slappe bodem die voor de helft uit veen bestaat. SP-gedeputeerde Rik Janssen ondertekende afgelopen donderdag namens de provincie een nieuw landelijk plan van aanpak tegen bodemdaling. SP-Kamerlid Eric Smaling nam het in ontvangst.

Lees verder
27 november 2015

Nieuw provinciaal verenfonds krijgt vorm

Foto: SP

Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. Veerdiensten zijn daardoor cruciaal voor de mobiliteit. Om het voortbestaan van de veren te garanderen, zet de provincie momenteel een nieuw verenfonds op. Initiatiefneemster Lies van Aelst geeft het provinciebestuur drie punten mee waaraan dit fonds zeker moet gaan voldoen.

Lees verder
10 maart 2015

Meer Provinciale inzet tegen bodemdaling nodig

Foto: SP / SP Zuid-Holland

De Provincie moet meer doen tegen bodemdaling in het Groene Hart. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen van de Zuid-Hollandse Statenfractie naar aanleiding van een werkbezoek aan boerderij De Groene Geer in Nieuwland.  Tijdens het werkbezoek werd de huidige gang van zaken rond het waterbeheer besproken en ging het om de rolverdeling tussen Provincie en Waterschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier