h

Water

17 februari 2015

Voor een beter Zuid-Holland: programma 2015-2019

Foto: DS

De SP in Zuid-Holland zet de ook komende vier jaar in op betaalbaar, dienstbaar en sober provinciebestuur. Andere speerpunten zijn onder meer de van bouw meer goede, betaalbare (huur)woningen en investeren in aardwarmte als duurzame, betrouwbare en stille energiebron. Ook het OV verdient in een aantal regio’s extra aandacht.

Lees verder
4 juni 2014

Meer inspraak voor inwoners bij waterschappen in Zuid-Holland

De SP wil samen met vier andere fracties in Provinciale Staten dat inwoners meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen. Om dit te bereiken dienden de SP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren op 2 juni het voorstel in om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen naar het wettelijk minimum. 

Lees verder
20 november 2013

Dit jaar extra budget voor succesvolle milieusubsidie binnenvaart

De subsidieregeling voor stikstof- reducerende maatregelen voor binnenvaart-schepen bleek direct vanaf de start een groot succes. Om zo veel mogelijk aanvragen zo snel mogelijk te honoreren, komt het hele budget al dit jaar vrij. Daarnaast zoekt de gedeputeerde naar extra budget voor 2014.

Lees verder
4 oktober 2013

Milieusubsidie binnenvaart gunstig voor kleinere ondernemers

Het overgrote deel van de ruim €6 miljoen subsidie voor schonere motoren voor binnenvaartschepen in de regio Rotterdam, gaat naar bedrijven met maximaal vijf werknemers. De SP in Zuid-Holland is blij met deze stimulans voor de kleinere binnenvaart.

Lees verder
7 juni 2013

Misverstand over recreatiebootjes opgehelderd

Het blijft mogelijk om recreatiebootjes af te meren langs de Oude Rijn bij Rijnwoude. Bestaande ontheffingen hiervoor blijven en door een nieuwe eigenaar kan de vrijstelling opnieuw worden aangevraagd. De SP is blij dat er sprake blijkt van een misverstand.

Lees verder
8 mei 2013

Werkbezoek Zandmotor

Samen met andere Statenfracties bracht de SP een werkbezoek aan de Zandmotor bij Kijkduin. Diverse deskundigen gaven uitleg over deze innovatieve manier van kustbescherming en hoe het project zich tot nu toe ontwikkelt.

Lees verder
5 augustus 2002

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

Statenlid Erik van der Burgh wil opheldering over verstrekte visvergunningen in de Voordelta.
Hij vreest dat visserij in dit gebied de natuur te veel verstoort en dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Via schriftelijke vragen wil hij van het Provinciebestuur opheldering.

Lees verder
5 oktober 1999

Snel verbetering veiligheid recreanten Oostvoornse Meer

De Statenfractie van de SP wil dat er snel maatregelen worden genomen om de veiligheid voor recreanten bij het Oostvoornse Meer te verbeteren.
In berichten in de media bleek de afgelopen tijd dat de reddingsbrigade stelt dat er een gemis aan hulpmiddelen is. Zo wordt een reddingsboot gemist.

In antwoord op vragen van SP-statenlid Erik van der Burgh geeft het college van gedeputeerde Staten aan dit met de betrokken instanties te gaan bespreken. Over de uitkomsten van deze bespreking worden de statenleden later geinfomeerd.

Lees verder
27 februari 1998

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

SP-statenlid Fenna Vergeer heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de plannen voor het bouwen van een schutsluis in de Bernisse.
Door de aanleg van deze sluis zal er meer gemotoriseerd vaarverkeer de bernisse kunnen bereiken met extra verstoringen voor de omgeving tot gevolg.
De SP vraagt de gedeputeerde om de wens van de gemeente (die tegen is) te volgen en om dus af te zien van de bouw van de sluis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier