h

Nieuw provinciaal verenfonds krijgt vorm

27 november 2015

Nieuw provinciaal verenfonds krijgt vorm

Foto: SP

Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. Veerdiensten zijn daardoor cruciaal voor de mobiliteit. Om het voortbestaan van de veren te garanderen, zet de provincie momenteel een nieuw verenfonds op. Initiatiefneemster Lies van Aelst geeft het provinciebestuur drie punten mee waaraan dit fonds zeker moet gaan voldoen.

Op initiatief van de SP is het opzetten van een nieuw verenfonds onderdeel van het huidige coalitieakkoord met CDA, D66 en VVD. Omdat banken nog steeds vaak niet thuis geven, kunnen veerbedrijven hieruit onder strikte voorwaarden geld lenen voor grote noodzakelijke uitgaven voor bijvoorbeeld nieuwbouw en onderhoud. In totaal komt er 12 miljoen euro beschikbaar.

Succes
De regels en voorwaarden rond het fonds worden op dit moment nader uitgewerkt door het provinciebestuur. Om het fonds tot een succes te maken bracht SP-fractievoorzitter Lies van Aelst op 11 november bij de behandeling van de begroting in Provinciale Staten drie voorwaarden in waaraan het verenfonds wat haar betreft zeker moet gaan voldoen.

Ten eerste komen alleen forenzen-veren die het hele jaar varen in aanmerking. ‘De provincie moet zuinig doen met de beperkte middelen en dus keuzes maken’, aldus Van Aelst. Veren die het hele jaar door forenzen en scholieren vervoeren zijn het belangrijkst voor de mobiliteit. Tegelijkertijd zijn het vaak grotere veren die voor hun voortbestaan soms echt grote investeringen moeten doen.

Om het voortbestaan van de veren voor langere tijd te garanderen, moet het dus ook het verenfonds op de langere termijn beschikbaar zijn. Om het fonds gevuld te houden,  is het belangrijk dat leningen ook echt worden terugbetaald. ‘Dit betekent dat financiële risico’s van te voren dus heel goed worden onderzocht en afgedekt. Leningen worden onder voorwaarden verstrekt’, aldus Van Aelst.

Samenwerking
Een belangrijk voordeel is dat de provincie in tegenstelling tot banken geen winst wil maken op de leningen. Hierdoor kunnen de voorwaarden redelijk blijven en dus de mobiliteit beter gegarandeerd. De SP wil tot slot dat de provincie ook samenwerking zoekt met andere overheden,  vooral gemeenten. Ook zij hebben immers –ook economisch– belang bij goede mobiliteit.

 

 

U bent hier