h

Milieusubsidie binnenvaart gunstig voor kleinere ondernemers

4 oktober 2013

Milieusubsidie binnenvaart gunstig voor kleinere ondernemers

Het overgrote deel van de ruim €6 miljoen subsidie voor schonere motoren voor binnenvaartschepen in de regio Rotterdam, gaat naar bedrijven met maximaal vijf werknemers. De SP in Zuid-Holland is blij met deze stimulans voor de kleinere binnenvaart.

SP-Gedeputeerde Rik Janssen reikte vandaag in Rotterdam samen met wethouder Alexandra Van Huffelen van de gemeente Rotterdam en burgemeester Jan van Belzen van de Stadsregio Rotterdam de eerste subsidiebeschikking uit aan de eigenaar van de Fixut Maris.

De subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ van de provincie zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam kwam tot stand in goede samenwerking tussen schippers, belangenorganisaties, de brancheorganisatie en het havenbedrijf.

Gedeputeerde Janssen gaf bij de uitreiking van de eerste beschikking aan blij te zijn om de binnenvaart, het milieu en de luchtkwaliteit op deze manier tegelijkertijd te kunnen stimuleren. Hij beloofde schipper Schapers en zijn vrouw om volgend jaar een dag mee te varen op het dan aangepaste schip.

NOx
De meeste schippers hebben subsidie aangevraagd voor een SCR-katalysator. Deze vermindert de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx) tot wel 80%. Momenteel komt ongeveer een kwart van de stikstofoxiden en 1/8-deel van het fijnstof van schepen in en rond de Rotterdamse haven. Door de subsidieregeling kunnen deze aandelen en de totale uitstoot behoorlijk omlaag.

De kleine binnenvaart en het milieu zijn al jaren belangrijke speerpunten voor de SP in Zuid-Holland. Wat betreft de SP-Statenfractie komt er dan ook een dergelijke milieusubsidieregeling voor de hele provincie.

U bent hier