h

Meer Provinciale inzet tegen bodemdaling nodig

10 maart 2015

Meer Provinciale inzet tegen bodemdaling nodig

Foto: SP / SP Zuid-Holland

De Provincie moet meer doen tegen bodemdaling in het Groene Hart. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen van de Zuid-Hollandse Statenfractie naar aanleiding van een werkbezoek aan boerderij De Groene Geer in Nieuwland.  Tijdens het werkbezoek werd de huidige gang van zaken rond het waterbeheer besproken en ging het om de rolverdeling tussen Provincie en Waterschap.

Bart Vermeulen: “In de polder waar Nieuwland in ligt is een meerderheid van de agrariërs voor een hoger waterpeil, maar toch houdt het Waterschap het waterpeil laag. Dit is niet in het provinciaal belang waarbij we de bodemdaling willen beperken en de biodiversiteit willen verhogen. Diverse plantensoorten en weidevogels profiteren ook van een hoger waterpeil.”

De SP ziet in de oproep van de agrariërs rond Nieuwland dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf en een hogere waterstand prima samen kunnen gaan, maar dat het Waterschap meer moet luisteren naar de betrokkenen in het gebied. Ook moet de Provincie meer gebruik maken van de bevoegdheden die ze heeft. Tot op heden stelt de Provincie zich zeer terughoudend op rondom de peilbesluiten van de Waterschappen.

Bart Vermeulen: “Sinds de invoering van de Waterwet in 2009 is de provinciale invloed op het zogeheten peilbesluit kleiner geworden, maar de provincie heeft nog steeds mogelijkheden om invloed uit te oefenen, maar daar moet ze vanwege het Provinciaal belang dan wel gebruik van maken. Een hogere waterstand is immers goed voor de biodiversiteit, maar zorgt er ook voor dat we over 20 jaar nog productieve graslanden over hebben. ”

Naast de strijd tegen bodemdaling wil de SP ook de Waterschappen democratischer maken door de zogenaamde geborgde zetels te beperken. Dit zijn zetels die zijn toegewezen aan groepen grondgebruikers die daarmee een grote invloed hebben op het beleid van het Waterschap.
Pogingen om de geborgde zetels tot een minimum te beperken liepen afgelopen jaar stuk op een rechtse meerderheid in Provinciale Staten, maar na de verkiezingen moet dit vraagstuk wat de SP betreft opnieuw besproken worden, zodat besluiten in het Waterschap meer vanuit een breed maatschappelijk belang genomen kunnen worden.

U bent hier