h

Meer inspraak voor inwoners bij waterschappen in Zuid-Holland

4 juni 2014

Meer inspraak voor inwoners bij waterschappen in Zuid-Holland

De SP wil samen met vier andere fracties in Provinciale Staten dat inwoners meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen. Om dit te bereiken dienden de SP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren op 2 juni het voorstel in om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen naar het wettelijk minimum. 

In het voorstel worden het aantal zetels voor de categorie ingezetenen (inwoners) met twee verhoogd. Daarmee komt het aantal zetels voor ingezetenen uit op 23 van de 30 zetels. Het aantal geborgde zetels gaat daarmee van 9 naar 7 en krijgt daardoor een belang van 23% in het bestuur t.o.v. 30% in de huidige situatie.

Ingezetenen en geborgden
In de besturen van de waterschappen worden zowel de ingezetenen (inwoners) als belanghebbenden (geborgde zetels) vertegenwoordigd. De geborgde categorie, gekozen door belangenorganisaties, bestaat uit eigenaren van landbouwgronden, natuurgebieden en bedrijfsgebouwen. 

De verhouding van belangen is de laatste jaren veranderd. Het takenpakket van de waterschappen is verbreed en complexer geworden. Hierbij past een vertegenwoordiging door vrij verkozen bestuurders die meervoudige belangen dienen. De geborgden zijn bovendien relatief minder belasting gaan betalen dan ingezetenen.

Definitief besluit
Voordat een definitief besluit kan worden genomen, moet het voorstel na akkoord van Provinciale Staten in de zomer ter inzage worden gelegd, zodat inwoners en andere belanghebbenden hun mening over de wijziging kunnen geven.

De voorgestelde wijziging heeft gevolgen voor de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Eerder zijn in de provincies Overijssel en Noord-Brabant al voorstellen ingediend om het aantal waterschapszetels voor geborgden te verlagen.

 

U bent hier