h

Dit jaar extra budget voor succesvolle milieusubsidie binnenvaart

20 november 2013

Dit jaar extra budget voor succesvolle milieusubsidie binnenvaart

De subsidieregeling voor stikstof- reducerende maatregelen voor binnenvaart-schepen bleek direct vanaf de start een groot succes. Om zo veel mogelijk aanvragen zo snel mogelijk te honoreren, komt het hele budget al dit jaar vrij. Daarnaast zoekt de gedeputeerde naar extra budget voor 2014.

De subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland en de gemeente en stadsregio Rotterdam is opengesteld per 1 juli 2013 en zou over twee jaar (2013 en 2014) worden verdeeld. Binnen enkele maanden was er echter al voor meer dan het totale budget van ruim 6 miljoen euro subsidie aangevraagd. SP-gedeputeerde Rik Janssen stelde daarom voor om het hele budget dit jaar al ter beschikking te stellen.

SP-Statenlid Lies van Aelst is blij met de grote steun voor dit voorstel in de Provinciale Staten. Van Aelst: ‘De (kleine) binnenvaart en het milieu zijn al jaren belangrijke speerpunten voor de SP in Zuid-Holland. Wat de SP-Statenfractie betreft komt er dan ook een dergelijke milieusubsidieregeling voor de hele provincie. Zeker nu blijkt dat de subsidieregeling voor het overgrote deel aan (kleinere) binnenvaartondernemers ten goede komt’.

Behalve dat de subsidie voor 2014 al dit jaar vrij komt, zegde gedeputeerde Janssen vandaag tijdens de vergadering van de Statencommisie Verkeer en Milieu ook toe om op zoek te gaan naar extra budget voor 2014. In totaal is er nu namelijk al voor 9 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. De bedoeling is om zoveel mogelijk van deze en mogelijk nieuwe aanvragen te kunnen honoreren.

NOx
De meeste schippers die gebruik willen maken van de subsidieregeling hebben een aanvraag gedaan voor een SCR-katalysator. Deze vermindert de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx) tot wel 80%. Nu komt nog zo’n kwart van de stikstofoxiden en 1/8-deel van het fijnstof van schepen in en rond de Rotterdamse haven. Door de subsidieregeling kunnen deze aandelen en de totale uitstoot behoorlijk omlaag.

U bent hier