h

Laat ook Zuid-Holland niet zakken

5 april 2016

Laat ook Zuid-Holland niet zakken

Foto: MBZH

Bodemdaling speelt niet alleen in Groningen. Ook Zuid-Holland heeft er veel last van. Hier niet vanwege gaswinning door de NAM, maar door het uitdrogen en inklinken van van de slappe bodem die voor de helft uit veen bestaat. SP-gedeputeerde Rik Janssen ondertekende afgelopen donderdag namens de provincie een nieuw landelijk plan van aanpak tegen bodemdaling. SP-Kamerlid Eric Smaling nam het in ontvangst.

‘Bodemdaling is de moeder van vele problemen’, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen. ‘Het raakt de landbouw, maar het heeft ook grote -ook financiële- gevolgen voor woningen en andere infrastructuur. Huizen en wegen verzakken en scheuren. Ook kabels en leidingen raken beschadigd.’

Foto: MBZH

Overhandiging plan van aanpak ('Verklaring van Madurodam')

Tijdens het congres ‘Heel Holland zakt’ werden plannen voor drie ‘leeromgevingen’ gepresenteerd: stedelijk gebied, landelijk gebied met kleine kernen en landelijk gebied met (voornamelijk) landbouw. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Gouda en Woerden zullen de proeftuinen huisvesten.

Provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland ligt op het laagste punt van Nederland en de bodem bestaat voor de helft uit veen. Als veen uitdroogt, vooral doordat het waterpeil vaak laag wordt gehouden, dan verpulvert het en klinkt het in. Hierdoor zakt de bodem en kan de bodem ook minder water vast houden.

Gemiddeld daalt de bodem in West-Nederland ongeveer een centimeter per jaar. Er zijn ook plekken in Zuid-Holland, met name in het Groene Hart, waar de bodem twee centimeter per jaar zakt. Sommige –niet-onderheide– tuinen in plaatsen als Gouda zakken jaarlijks zelfs vijf centimeter.

Foto: MBZH

Hoger peil
Volgens de SP zou een hoger waterpeil op sommige plekken goed zijn. Dat geldt niet alleen voor de woningen, de natuur (weidevogels!) en de biodiversiteit (=soortenrijkdom) in het algemeen. Het zorgt er ook voor dat Zuid-Holland over twintig jaar nog productieve graslanden over heeft.​

Zie ook:

U bent hier