h

Zuid-Holland leidend bij aanpak toenemende wateroverlast

18 juli 2017

Zuid-Holland leidend bij aanpak toenemende wateroverlast

Foto: PZH

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in Europa toe. Onder aanvoering van SP-gedeputeerde Rik Janssen loopt de provincie Zuid-Holland voorop in het Europese FRAMES-project, dat is bedoeld om inwoners, de landbouwsector en de infrastructuur beter bestand te maken tegen hevige regenval en wateroverlast. Meer bewustzijn en goede samenwerking zijn essentieel.

FRAMES staat voor: Flood Resilient Areas by multi-layEr Safety Approach. Op 6 juli 2017 kwamen alle elf FRAMES-partners bij elkaar op het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag. Vertegenwoordigers van regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders uit Nederland, België, Engeland en Denemarken bespraken de voortgang van verschillende pilotprojecten rond waterveiligheid.

 

FRAMES-bijeenkomst op het Provinciehuis in Den Haag

De groeiende hoeveelheden neerslag in Europa leiden tot hogere rivierwaterstanden in onze delta. Hierdoor neemt de kans op een dijkdoorbraak toe. Ook zijn er vaker zeer heftige buien. Ook dit vergroot de kans op wateroverlast en schade, vooral in de steden en in land- en tuinbouwgebieden. Deze problemen overschrijden nationale grenzen. Vandaar dat een Europese aanpak nodig is.

Rik Janssen: ‘Samen moeten we het bewustzijn over wateroverlast en overstromingen vergroten. Dat kan geen enkele overheid of stakeholder alleen. Internationale en regionale samenwerking is dus van groot belang.' Het FRAMES project loopt vooralsnog tot 2019. In totaal is er zeven miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft wordt gefinancieerd vanuit het Europese Interreg-fonds.

Meer informatie:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/water/artikel/

 

U bent hier