h

Misverstand over recreatiebootjes opgehelderd

7 juni 2013

Misverstand over recreatiebootjes opgehelderd

Het blijft mogelijk om recreatiebootjes af te meren langs de Oude Rijn bij Rijnwoude. Bestaande ontheffingen hiervoor blijven en door een nieuwe eigenaar kan de vrijstelling opnieuw worden aangevraagd. De SP is blij dat er sprake blijkt van een misverstand.

De SP stelde afgelopen maandag samen met de VVD vragen over dit onderwerp naar aanleiding van de commotie  die in Rijnwoude was ontstaan. Veel mensen dachten dat de provincie alle bootjes uit de achtertuinen wilde verbannen. Tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeeren Milieu op woensdag 5 juni bleek dit niet terecht.

Gezien de breedte van het water konden SP en VVD zich al niet voorstellen dat de bootjes de scheepvaart belemmeren of ander gevaar opleveren. Dat is op de meeste plaatsen dus ook niet het geval.  Waar de rivier wel te smal is, zullen nieuwe eigenaren geen nieuwe ontheffing krijgen. Maar de provincie legt wel extra aanlegplaatsen aan.

Minder files en schonere lucht
De SP in Zuid-Holland vindt recreatievaart belangrijk, maar staat vooral ook achter het uitgangspunt van de provincie dat binnenvaart in principe voor recreatievaart gaat.  In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland draagt binnenvaart immers effectief bij aan het terugdringen files en het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

U bent hier