h

Voor een beter Zuid-Holland: programma 2015-2019

17 februari 2015

Voor een beter Zuid-Holland: programma 2015-2019

Foto: DS

De SP in Zuid-Holland zet de ook komende vier jaar in op betaalbaar, dienstbaar en sober provinciebestuur. Andere speerpunten zijn onder meer de van bouw meer goede, betaalbare (huur)woningen en investeren in aardwarmte als duurzame, betrouwbare en stille energiebron. Ook het OV verdient in een aantal regio’s extra aandacht.

De afgelopen vier jaar bestuurde de SP in Zuid-Holland voor het eerst mee. Deze periode stegen de provinciale belastingen voor het eerst sinds lange tijd niet. Omdat er ook geen inflatiecorrectie is toegepast, zijn ze zelfs iets gedaald. Op buitenlandse reisjes, salarissen van provinciebestuurders en andere bestuurskosten werd juist wel fors bespaard. De SP zet deze lijn graag door.

Woningbouw
Zuid-Holland komt op dit moment bijna 50.000 kwalitatief goede, betaalbare woningen tekort. Zonder ingrijpen kan dit oplopen tot 200.000. Vooral betaalbare huurwoningen zijn  zeer schaars. De SP wil deze de komende jaren dus fors bijbouwen, vooral binnen bestaande dorpen en steden.

Dit spaart de groene ruimte en houdt voorzieningen rendabel, vooral buiten de grote steden. De leegstand van winkels en kantoren is daar vaak extreem hoog.  De SP wil onder meer af van de fiscale aftrekbaarheid van leegstandskosten, zodat leegstand voor speculanten  niet meer lonend is.

Openbaar vervoer
De kwaliteit en betaalbaarheid van het OV verdient volgens de SP  in een aantal regio’s de komende tijd extra aandacht. Het huidige kabinet heeft op OV fors bezuinigd. Door investeringen van de provincie zijn er ook verbeteringen. Zo krijgt in Zuid-Holland-Noord het traject Utrecht-Leiden deels dubbel spoor en komt er een nieuw, snel HOV-busnetwerk.

Zie ook:

 

U bent hier