h

Volstrekte openbaarheid nodig over vervuiling eeuwige chemicaliën

17 juli 2023

Volstrekte openbaarheid nodig over vervuiling eeuwige chemicaliën

Foto: SP

Diverse politieke partijen in Zuid-Holland zijn sterk verontrust over de vele elkaar opvolgende berichten over vervuiling van bodem en water met PFAS en andere zogeheten ‘eeuwige chemicaliën’. Op initiatief van de SP stellen ze daarover vragen aan het Provinciebestuur. Behalve de zorgen over de verontreiniging zelf moet er direct volstrekte openbaarheid richting omwonenden komen, op het moment dat uit metingen gevaar blijkt voor de gezondheid, zo stellen ze.

Directe aanleiding voor de vragen was het recente bericht over de overschrijding van de norm voor PFAS met een factor 25.000 van een sloot in Den Haag, in het AD van 13 juli. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst was verbijsterd: “Die extreem hoge waarde is schokkend, maar zeker ook het feit dat die al in 2021 is geconstateerd door het Hoogheemraadschap. Twee jaar lang zijn omwonenden daar onkundig gehouden. Intussen hebben daar mensen en dieren gezwommen en heeft het al die tijd zijn weg kunnen vinden in de naaste omgeving. Hoe vaak zijn dit soort zeer hoge waarden gemeten en wat is er met die metingen gedaan?”

Productie en gebruik van dit type chemicaliën moeten stoppen, vindt de SP. Daarnaast is het nodig om goed in kaart te brengen waar de verontreinigingen zitten en daarover openheid te geven aan de bewoners. “We willen dat het Provinciebestuur het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat er een eenduidig meldsysteem komt. En openheid over de bevindingen. Dat is keihard nodig om te voorkomen dat er sprookjes of spookverhalen rondgaan richting onze inwoners. En uiteraard die troep zo snel mogelijk opruimen”, aldus van Aelst.

De industrie is daarentegen in Europa een actieve lobby begonnen om het dreigende verbod op een heleboel schadelijke stoffen tegen te houden en dreigt daarbij succes te hebben, aldus een recent artikel in de Engelse krant The Guardian. De SP en de overige vragenstellers willen dat het Provinciebestuur zich hier actief tegen verzet.

In een RIVM-onderzoek uit 2020 bleek dat er nogal wat branches van industrie en bedrijven gebruik maken van de stoffen bij hun productie en ze dus ook in hun afvalstromen zitten. Het RIVM beval destijds vervolgonderzoek aan. Van Aelst: “We willen weten of dat vervolgonderzoek al is gedaan, of dat het nog loopt. Je wil weten waar het gevaar zit, zodat je vervuiling beter voor kan zijn.”

Lees hier de vragen van de SP, mede ingediend door de ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SGP, BBB, VOLT, PVV, PvdD en VVD.

Reacties

We wonen Papendrecht wat zijn gevolgen toekomst en de .....weg er mee fabriek

Reactie toevoegen

U bent hier