h

Rijk: vervuiler moet betalen voor PFAS-schade. Ook in Zuid-Holland?

24 mei 2023

Rijk: vervuiler moet betalen voor PFAS-schade. Ook in Zuid-Holland?

Foto: Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

Op 23 mei werd bekend dat de Rijksoverheid chemieconcern 3M aansprakelijk stelt voor de schade die door de PFAS uitstoot van 3M veroorzaakt is in de Zeeuwse Westerschelde. In Zuid-Holland vindt er ook uitstoot van schadelijke stoffen plaats, door chemische bedrijven. Deze uitstoot veroorzaakt economische en gezondheidsschade. De SP wil samen met andere partijen dat de Provincie actief moet bevorderen dat ook inwoners en bedrijven in Zuid-Holland geleden schade kunnen verhalen en stelt daarover vragen aan het Provinciebestuur.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Voor geleden (gezondheids)schade maakt het niet uit of de uitstoot zijn oorsprong in Nederland of over de grens had. Als we, zoals het Rijk nu stelt, er vanuit gaan dat de vervuiler moet betalen, zou dan ook de Zuid-Hollandse vervuiler niet moeten betalen voor het saneren van de uitstoot?”

De uitstoot die bijvoorbeeld Chemours in Nederland heeft, is door een overheidsvergunning toegestaan. Het Rijk laat met haar aansprakelijkheidsstelling zien de uitstoot van stoffen zoals PFAS schadelijk en mogelijk onwenselijk te vinden.  Van Aelst daarover: “We willen van het Provinciebestuur weten wat deze omslag in denken bij het Rijk betekent voor de inwoners van Zuid-Holland. Wat ons betreft gaan ze met de minister in de slag om ook de Zuid-Hollandse vergunningen te kunnen herzien en recht te doen aan de zorgen die sterk leven bij onze inwoners.”

Lees hier de vragen van Lies van Aelst.

Reactie toevoegen

U bent hier