h

Successen SP in debat veerverbinding Maasluis-Rozenburg

5 juli 2023

Successen SP in debat veerverbinding Maasluis-Rozenburg

De SP kijkt met tevredenheid terug op het debat over de veerdienst Maassluis-Rozenburg, dat op 5 juli werd gehouden in Provinciale Staten. Aanleiding voor het debat was de tijdelijke oplossing die het Provinciebestuur voorstelde na het faillissement van Blue Amigo. De SP deed drie voorstellen: een Rekenkameronderzoek naar het debacle met de aanbestedingen, voorlopig geen nieuwe Europese aanbesteding en het ontslagen personeel mee naar de voorlopige exploitant. Ook diende de SP het voorstel van de SGP met de eis voor terugkomst van een autoveer mede in. Resultaat: het autoveer komt terug en het personeel dat wil moet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen worden. Verder deed Gedeputeerde Baljeu de toezegging dat niet zonder meer wordt overgegaan tot een nieuwe aanbesteding en dat ook de optie van het stoppen met markwerking bespreekbaar moet zijn.

Het lot van het ontslagen personeel van Blue Amigo gaat de SP zeer aan het hart. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Ze hebben geen loon en vakantiegeld gekregen. Na al hun inzet is dat bijzonder schrijnend. Wij zijn dan ook heel blij dat die mensen weer aan de slag kunnen bij de tijdelijke exploitant Damen, minimaal onder hun huidige arbeidsomstandigheden. Ze brengen alle nodige kennis en ervaring mee. Maak daar dan ook gebruik van om een win-winsituatie te creëren. Mooi dat dit is gelukt.”

De fractie van de SGP diende samen met de SP een amendement in waarin de eis was opgenomen om ook in de tijdelijke situatie een autoveer terug te brengen voor de verbinding tussen Maasluis en Rozenburg. Dat voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. “Heel fijn! Dat autoveer is om vele redenen gewoon onmisbaar en was bovendien ook onderdeel van de afspraken met de vorige exploitanten”, aldus van Aelst.

De nieuwe coalitie (BBB-VVD-GL-PvdA-CDA) had vooralsnog geen trek in een Rekenkameronderzoek naar de gang van zaken die heeft geleid tot het debacle met de veerdienst en nam genoegen met het voornemen van de Gedeputeerde om ‘eerst intern eens goed in de spiegel te kijken’. De SP hield de ingediende motie voor dat Rekenkameronderzoek daarom aan en zal deze na de zomer in stemming brengen.

Van Aelst: “Al met al een prima resultaat met als grote bijvangst dat na jaren duwen en trekken door de SP Rozenburg en Maassluis eindelijk op het vizier staan van Provinciale Staten.”

Bekijk hieronder ons filmpje, waarin Lies van Aelst vertelt over de vele nadelen van aanbesteden.

Reactie toevoegen

U bent hier