h

Grenzen aan de groei

8 maart 2024

Grenzen aan de groei

Foto: SP

Op 6 maart bespraken Provinciale Staten de zogeheten ‘ruimtelijke puzzel’, een zoektocht naar wat waar kan in het toch al volle Zuid-Holland, bij een hard groeiend inwoneraantal. Voor de SP is het duidelijk dat bij de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden het welzijn van mens, dier en milieu voorop moeten staan. SP-fractievoorzitter Frank Johan Hoogendam deed hiertoe de oproep in de Statenvergadering, ook al is de SP gematigd positief over de koers van het Provinciebestuur.

Hoogendam: “Als we alle ambities willen waarmaken, dan zouden we de buren in Utrecht moeten vragen of ze hun Provincie binnenkort leeg op kunnen leveren. Bovenop alle ruimtevragen komen nu dus ook de uitbreidingsplannen van defensie. Scherpe keuzes zijn daarom nodig.”

Voor de SP staat het welzijn van mens, dier en milieu voorop. Dat betekent voorrang voor het realiseren van nieuwe natuur en woningbouw vooral binnenstedelijk uitvoeren. “En dat kan ook”, aldus Hoogendam. “Het onderzoek ‘Ruimte zat in de stad’ van KAW-architecten geeft hier bijvoorbeeld goede aanknopingspunten voor.”

Ook het milieu verdient voorrang. De kwaliteit van bodem en water is leidend voor de SP. “De nieuwe koers gaat uit van meer sturen op kwaliteit dan op kwantiteit, waarbij water en bodem sturend nog meer als randvoorwaarde wordt gehanteerd. Gezondheid, kwaliteit en veiligheid krijgen meer gewicht. Stappen de goede richting op. Vandaar dat we gematigd positief zijn over de plannen. Hoe het uiteindelijk uitpakt hangt sterk af van een stevige regie door de Provincie. Die is keihard nodig”, besluit Hoogendam.

Reactie toevoegen

U bent hier