h

SP stellig na hoorzitting: “Vergunning Chemours nu intrekken”

7 september 2023

SP stellig na hoorzitting: “Vergunning Chemours nu intrekken”

Foto: DA

De vergunning van chemiereus Chemours moet worden ingetrokken, want die is verkregen op basis van onvolledige en oneerlijke informatie van het bedrijf. Dat stelde SP-fractievoorzitter Lies van Aelst in het door de SP aangevraagde Statendebat naar aanleiding van de door de CU, SP en vele andere partijen georganiseerde hoorzitting die plaatsvond op 1 en 6 september. Er mag geen plaats zijn voor bedrijven die winst maken ten koste van de gezondheid van inwoners en milieu.

De laatste tijd is Chemours vrijwel dagelijks in het nieuws, vanwege de enorme en wijdverbreide vervuiling met de niet-afbreekbare chemicaliën PFAS/PFOS. Onderzoek van onder meer het programma Zembla bracht daarbij aan het licht dat het bedrijf vanaf het allereerste begin wist van de schade die de stoffen toebrengen aan het milieu en de gezondheid van mens en dier. De vergunning die het bedrijf heeft gekregen om in Zuid-Holland te vestigen werd afgegeven door de provincie.

Lies van Aelst over de hoorzitting: “We hoorden een hartverscheurende inbrengen van inwoners die zich niet beschermd voelen, inwoners die zich niet gehoord voelen en inwoners die terecht van ons als provincie beterschap eisen. Eieren, groente uit eigen tuin, moedermelk. Allemaal hebben ze een te hoge concentratie forever chemicals. Als provincie hebben we hier een grote verantwoordelijkheid: de vervuiling stoppen, de rommel opruimen en de kosten verhalen op de vervuiler. Ook pleiten we als SP voor een breed bevolkingsonderzoek, om de schade die is aangericht in kaart te brengen.”

Bijzonder was ook de inbreng van de Milieudienst Rijnmond (DCMR), die geacht wordt toezicht te houden op Chemours, maar die niet de middelen heeft om in te grijpen, vanwege tekortschietende regelgeving. SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam vindt dit te gek voor woorden: “DCMR heeft een heel team met 15 mensen, op overheidskosten, om Chemours in de gaten te houden en daarmee te faciliteren winst te maken ten koste van mens, dier en milieu. Strenger dan nu mag niet van Rijk en Europa, zo stelde de DCMR. Best de wereld op zijn kop, of niet?”  

Wat moet er wat de SP betreft op zeer korte termijn gebeuren:
- Uitspreken dat de belangen van gezondheid en milieu gaan boven belangen van winst en economie in beleidskeuzes. De lucht, water en grond is van iedereen, niet van een enkel bedrijf om winst op te maken.
- Daarbij het voorzorgsprincipe toepassen dat een stof pas vergund mag worden bij bewezen veiligheid en tot die tijd niet.
- Bestaande vergunningen verplicht aanpassen aan de laatste stand van de techniek.
- Het stichten van een Opruimfonds, waar bedrijven bij vestiging verplicht in moeten storten om hun rommel na vertrek op te ruimen wanneer zij dat zelf niet gedaan hebben.

Van Aelst: “Maar nu ook zorgen dat er geen nieuwe rommel bijkomt en dus Chemours stilleggen én voorkomen dat ze op andere plekken hun vervuiling voortzetten. Anders blijf je dweilen met de kraan open. Het krediet is echt verspeeld.”

Bekiijk en beluister hieronder het betoog van Lies in de Statenvergadering.

Reactie toevoegen

U bent hier