h

Stappen vooruit bij aanpak Chemours

21 september 2023

Stappen vooruit bij aanpak Chemours

Foto: DA

De SP is blij met de stappen die nu gezet worden na het debat over Chemours op 20 september en ziet ook punten waar nog winst te behalen is. Het provinciebestuur nam twee van onze voorstellen over en bovendien stemden de staten in met enkele cruciale moties die wij mede indienden waardoor er onderzoek komt naar een strengere aanpak en mogelijk zelfs sluiting van de vervuilende chemiereus.

Tijdens de beantwoording liet provinciebestuurder Stolk weten het idee van de SP te omarmen om een ‘opruimfonds’ te stichten, waarmee bedrijven zelf opdraaien voor de kosten van het opruimen van de vervuiling. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Sterker nog, het provinciebestuur had zelf ook al plannen in die richting en nam onze motie over, een mooie overwinning nadat de SP hier al jaren voor pleit. Die hoefde dus niet meer in stemming te komen.”

Ook de SP-motie ‘Voorkomen is beter dan genezen’ kreeg bij Stolk de handen op elkaar. Van Aelst: “De gezondheid van mens, dier en milieu moet voorrang krijgen boven de economische belangen van bedrijven en zolang er geen 100% zekerheid bestaat over de veiligheid van stoffen mogen die niet geproduceerd worden. Ook spreekt de motie uit dat er bij het Rijk en de EU moet worden aangedrongen op een totaalverbod op PFAS. Ik ben blij met de inzet die de Gedeputeerde toezegde.”

Twee moties die de PvdD samen met de SP indiende om te onderzoeken of de vergunning van Chemours in te trekken en de fabriek stil te leggen kregen een meerderheid in Provinciale Staten. Ook een aantal voorstellen van andere partijen die de SP steunde werden aangenomen. “Een paar kleine overwinningen dus en daar zijn we blij mee. We blijven er als SP scherp bovenop zitten, want we zijn er als overheid voor onze inwoners en niet om de winst van grote bedrijven veilig te stellen”, aldus van Aelst.

Bekijk hier het filmpje met Lies na afloop van het debat.

 

Reactie toevoegen

U bent hier