h

Alsnog gezondheidsonderzoek omwonenden en personeel Chemours

26 oktober 2023

Alsnog gezondheidsonderzoek omwonenden en personeel Chemours

Het kabinet wil een breed gezondheidsonderzoek laten doen onder omwonenden en werknemers van Chemours. Het RIVM gaat dat voorbereiden en geeft binnen een half jaar uitsluitsel. Dat lijkt sprekend op de motie die de SP op 20 september samen met diverse andere partijen indiende, maar geen meerderheid kreeg, omdat het Provinciebestuur beweerde dat het RIVM er geen meerwaarde in zou zien. Uiteraard is de Zuid-Hollandse SP-fractie verheugd over deze opvallende kentering.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: “Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo blijkt ook nu weer. De vele onheilsberichten over gezondheidsschade door de praktijken van Chemours en diverse rechterlijke uitspraken krijgen nu een passend vervolg. Maar ook de druk vanuit de politiek heeft ongetwijfeld meegeholpen. We zijn er uiteraard blij mee en hopen dat er snel doorgepakt wordt.

Direct na de Statenvergadering van 20 september liet het RIVM al weten dat het met een opdracht daartoe wel degelijk aan de slag wil gaan met een breed gezondheidsonderzoek, in weerwil van wat het Provinciebestuur beweerde. Van Aelst: “Wat de Gedeputeerde toen liet liggen gaat nu toch gebeuren en dat is mooi. Ook is het prima dat Rijkswaterstaat gaat onderzoeken hoeveel schade Chemours en voorloper DuPont aangericht hebben aan oppervlaktewater en oevers door PFAS te lozen op de Beneden-Merwede. Hopelijk betekent dit alles een kentering in de aanpak van de vele vervuilende bedrijven in de Provincie. De gezondheid van mens, dier en milieu moet altijd voorgaan op de economische belangen van bedrijven.”

Reactie toevoegen

U bent hier