h

Initiatief SP: provincie komt met duurzaamheidsatlas

23 november 2018

Initiatief SP: provincie komt met duurzaamheidsatlas

Foto: M. Rosaria

Op initiatief van de SP wordt in kaart gebracht bij welke duurzame initiatieven de provincie Zuid-Holland betrokken is. Denk hierbij aan natuur en ecologische verbindingszones, duurzame landbouw, groene energie etc. Statenlid Frank Johan vroeg hierom tijdens de Commissie Duurzame Ontwikkeling van 7 november, omdat een compleet overzicht hiervan op kaart tot nu toe ontbreekt.

De provincie Zuid-Holland draagt op verschillende gebieden bij aan duurzaamheid. Belangrijk op dit moment zijn de –grote– investeringen van de provincie in de energietransitie. Dit is de overgang naar schone, niet-fossiele energiebronnen zoals zon, wind, water en aardwarmte.

Ook actueel is de omschakeling naar duurzaam, gezond en betaalbaar streekvoedsel van Zuid-Hollandse bodem. Door heel Zuid-Holland zijn er bijvoorbeeld proeftuinen waar hieraan wordt gewerkt. Dit kunnen veehouders zijn die hun eigen veevoer telen en hun eigen mest verwerken.

Ook akkerbouwers, tuinbouwers en bijvoorbeeld initiatieven in de stadslandbouw doen mee. Samen met het CDA organiseerde de SP op 18 oktober nog een grote oogstmarkt, waar telers en producenten hun duurzame prodcuten in de spotlights konden zetten.

Alle initiatieven tezamen dragen bij aan de duurzame doelen van de provincie zoals maatschappelijk groenbeheer, duurzame gebiedsontwikkeling en een circulaire economie, met zo veel mogelijk hergebruik, zo min mogelijk vervuilend transport en zo min mogelijk –verbranding van– afval.

Hoogendam: ‘Alles bij elkaar gebeurt er eigenlijk best veel. Dat is een goede zaak, maar soms ontbreekt hierdoor het overzicht. Dat is wel handig, bijvoorbeeld als mensen zelf initiatieven willen gaan nemen. Vandaar dat we als SP blij zijn met de toezegging van de gedeputeerde dat de duurzaamheidatlas er komt’.

U bent hier