h

SP-gedeputeerde Rik Janssen: ‘Opening Haringvlietsluizen stap voorwaarts voor de natuur’

20 november 2018

SP-gedeputeerde Rik Janssen: ‘Opening Haringvlietsluizen stap voorwaarts voor de natuur’

De Haringvlietsluizen sloten het Haringvliet bijna 50 jaar lang af van de zee. Hierdoor veranderde het van een brakke zeearm in een zoet, stilstaand meer. Doordat vorige week het Kierbesluit in werking trad, gaan nu bij voldoende hoge rivierwaterafvoer delen van de sluis open. ‘Trekvissen en kustbroedvogels krijgen hierdoor weer kansen’, aldus Janssen. ‘Daarbij wordt er uiteraard ook gewaakt voor de zoetwaterwinning en de landbouw.’

Het Haringvliet werd in 1971 door de bouw van sluizen afgesloten van de zee. Deze gaan sinds vorige week bij geschikte waterstanden op een kier. Hierdoor wordt het oorspronkelijke getijdenlandschap met zoet- en zout water deels in ere hersteld.

Biodiversiteit
Vele verdwenen soorten bloemen, planten en dieren krijgen weer kansen. Trekvissen zoals zalm en zeeforel kunnen weer vrij vanuit de zee de rivieren op zwemmen om zich voort te planten. Vogels kunnen zich weer voeden met de schaal- en schelpdieren die goed gedijen in brakke gebieden.

Deze grotere soortenrijkdom, oftewel biodiversiteit, zal het gebied ook toeristisch aantrekkelijker maken. Biodiversiteit is daarnaast ook van levensbelang voor de mens. Vanwege de landbouw en de voedselvoorziening, maar ook voor grondstoffen voor bijvoorbeeld kleding en medicijnen.

Voor de inwerkingtreding van het Kierbesluit was veel voorwerk en veel geld nodig. De provincie Zuid-Holland droeg bij aan verschillende voorbereidende maatregelen, zoals oeverversterkings- en natuurprojecten op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard.

Veiligheid
Janssen benadrukt dat het Kierbesluit geen gevolgen heeft voor de veiligheid. ‘De Haringvlietsluizen zijn een primaire waterkering. Bij gevaarlijke waterstanden zal Rijkswaterstaat de sluizen dus gewoon sluiten. Ook voor het garanderen van de zoetwatervoorziening gaan de sluizen zo nodig dicht.’

U bent hier