h

Geen meerderheid voor NOG Beter 2.0: gemiste kans voor inwoners, natuur en historisch landschap

1 oktober 2018

Geen meerderheid voor NOG Beter 2.0: gemiste kans voor inwoners, natuur en historisch landschap

Foto: Moysvet

Bij de stemming over de verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek bleek er toch geen meerderheid te zijn voor het verkeers-maatregelenpakket NOG Beter 2.0. Deze maatregelen lossen verkeersknelpunten op, maar zonder schade aan te richten aan natuur, milieu en landschap. De SP betreurt deze gemiste kans. Ook onze motie over energie, groen en dierenwelzijn haalde het helaas niet.

Provinciale Staten stemden vorige week woensdag over de Duinpolderweg. ‘Vóór het debat leek een meerderheid voor NOG Beter 2.0 nog mogelijk’, aldus SP-Statenlid Hans Slooter.' Uiteindelijk kozen VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, de Groep Verkoelen en de Groep Struijlaard toch voor de zogenoemde midden-variant, de uiteindelijke voorkeursvariant van Gedeputeerde Staten.’

De SP bleef bij haar standpunt dat het maatregelenpakket NOG Beter 2.0 van platform NOG de beste verkeersoplossing is voor het gebied. Dit pakket was in een eerder stadium nog een van de keuze-varianten die het provinciebestuur aan Provinciale Staten heeft voorgelegd. Groot voordeel van dit pakket is dat het lokale verkeersknelpunten grotendeels oplost middels al bestaande wegen.

Voor de midden-variant geldt dit niet. Deze omvat een nieuwe weg dwars door de historische Oosteinderpolder. De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben inmiddels aankondigd te blijven strijden tegen aantasting van dit weidevogelgebied. Ook vrezen zij voor het leefmilieu en de gezondheid van bewoners, door extra verkeersdrukte in delen van Hillegom en Bennebroek.

Motie
Slooter diende tjidens het debat ook een motie in. Deze riep om bij de uitwerking van de uiteindelijk gekozen variant extra aandacht te geven aan milieu, energie en diervriendelijkheid. Concreet ging het daarbij om de aanleg van bijvoorbeeld  bloeiende bermen, groene geluidswallen, bijenhotels en zonnepanelen rond de weg. Ook dit voorstel haalde helaas geen meerderheid.​

Meer informatie:

U bent hier