h

Maatregelen NOG-Beter 2.0 essentieel onderdeel aanpak verkeersknelpunten Duin- en Bollenstreek

17 mei 2018

Maatregelen NOG-Beter 2.0 essentieel onderdeel aanpak verkeersknelpunten Duin- en Bollenstreek

Maximaal benutten van bestaande wegen, geen extra luchtvervuiling en behoud van unieke polder- en Slagenlandschappen. Op basis hiervan kiest de SP voor het maatregelenpakket van platform NOG voor aanpak van de verkeersproblemen in de Duin- en Bollenstreek. Belangrijke lokale maatregelen zijn het doortrekken van de huidige Weerlaan over de ringvaart naar de N205, een ringweg bij Zwaanshoek, aansluiting op de A4 en verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp en een aansluiting op de A44 bij Lisse.

‘Ook de positieve effecten op de leefbaarheid op de routes richting de Hillegommerbrug over de Weeresteinstraat en de Meerlaan en de goede ontsluiting van de toekomstige locatie Beinsdorp zijn grote voordelen van het Tracé Weerlaan’, aldus SP-Statenlid Hans Slooter.

Punt van zorg is wel de hinder die het verkeer op het nieuwe weggedeelte en de nieuwe oeververbinding kan gaan veroorzaken voor nabij gelegen woningen. Een mogelijke oplossing hiervoor is een verdiepte ligging van de weg met aquaduct onder de Ringvaart.

Drie keuzemogelijheden
Naast Tracé Weerlaan kunnen Provinciale Staten ook kiezen uit de Midden-variant en de Zuid-variant, het voorlopige voorkeursalternatief van GS. Deze zijn voor de SP geen optie vanwege de schade aan polderkavels, natuur, recreatie en de lokale economie op bedrijventerrein Horst ten Daal.

Ook een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de  N206 vindt de SP niet wenselijk. Er zijn geen ruimtelijke of economische ontwikkelingen die dit voor de middellange termijn rechtvaardigen. Daarbij kan dit later alsnog de aanleg van een ongewenste stroomweg mogelijk maken.

Platform NOG
Platform NOG is een samenwerkingsverband van de volgende bewoners- en belangenorganisaties: de dorpsraden van Vogelenzang en Bennebroek, de Wijkraad Oostduin, Platform De Zilk, Stichting Niet door De Zilk, Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemmerland, Vereniging tot behoud van het landelijk karakter van Vogelenzang en Milieudefensie Haarlem.

U bent hier