h

Natuur en milieu

8 november 2013

SP-gedeputeerde opent Nieuwkoopse Duurzaamheidsmarkt

In de gemeente Nieuwkoop zijn veel ondernemers actief op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op zaterdag 2 november lieten zij zien wat er allemaal speelt en mogelijk is op dit gebied. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende  de eerste editie van de Nieuwkoopse Duurzaamheidsmarkt.

Lees verder
8 november 2013

Partijen alsnog in gesprek over subsidie Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie

Na de trieste uitkomst van het begrotingsdebat op 6 november riep de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) alle partijen die de organisatie in principe steunen op om alsnog gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. SP, D66 en PvdA gaven gisteren al op Twitter aan hier helemaal achter te staan.

Lees verder
6 november 2013

Politiek spel PvdA schaadt Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Ondanks een goed en haalbaar voorstel van SP en D66 krijgt de Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie komend jaar geen provinciale subsidie. Zonder goede argumenten weigerde de PvdA het enige amendement dat op een meerderheid kon rekenen te steunen.

Lees verder
4 oktober 2013

Steun de petitie van de Dierenbescherming

Wat betreft de SP in Zuid-Holland stopt het afschieten van zwerfkatten in onze provincie zo snel mogelijk. Omdat we een sterk landelijk signaal en acties buiten de politiek om belangrijk vinden, roepen we ook op om de online petitie van de Dierenbescherming te tekenen.

Lees verder
2 oktober 2013

Provincie gaat voor professioneel wildbeheer

Om onnodige sterfte en leed te voorkomen, pleit de SP al jaren voor professioneel beheer van de damhertenkudde in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De provincie gaat hier nu in mee, zo blijkt vandaag uit de antwoorden op onze vragen.

Lees verder
27 september 2013

Zuid-Holland steeds bloemrijker

De Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Leiden en omgeving: op steeds meer plekken worden met steun van de provincie bloemrijke bermen ingezaaid. De SP juicht dit van harte toe. Bloemen, vlinders en bijen zijn niet alleen mooi, maar ook erg nuttig.

Lees verder
18 juli 2013

Regio Holland Rijnland krijgt bloemrijke bermen

Op initiatief van de gemeente Leiderdop krijgen de wegen in de Regio Holland Rijnland bermen vol bloemen die bijen, vlinders én toeristen moeten trekken. De provincie Zuid-Holland steekt 5.000 euro in het project. De SP is positief over de investering.

Lees verder
29 mei 2013

Laat vogels rustig broeden

Gemeenten en de provincie kunnen de wegbermen dit jaar beter zo laat mogelijk maaien. In Utrecht werden deze week bij het maaien vijf eenden gedood. Ook voor bijen en vlinders is later maaien beter.

Lees verder
27 mei 2013

Geef bijen de ruimte

Om de massale bijensterfte te stoppen, zou het goed zijn als gemeenten en de provincie de bermen dit jaar pas in de zomer maaien. Veel planten hebben dan al gebloeid en zaad gevormd, waardoor het werk voor de bij erop zit.

Lees verder
24 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd met het besluit van Gedeputeerde Staten om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit belangrijke weidevogelgebied was eerder een bedrijventerrein gepland. De SP verzilvert hiermee een jarenlange stijd in zowel de provincie als in de Leidse gemeenteraad. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier