h

Frank Johan Hoogendam over grote verschillen in bodemdaling veenweidegebied: ‘Het ene veen is het andere niet’

15 maart 2019

Frank Johan Hoogendam over grote verschillen in bodemdaling veenweidegebied: ‘Het ene veen is het andere niet’

Foto: SP

Namens de SP deed onze nummer twee Frank Johan Hoogendam afgelopen dinsdag mee aan het verkiezingsdebat van LTO. Hoogendam gaf aan dat de SP wil doorgaan met samen met boeren per gebied oplossingen te zoeken voor bodemdaling. Dat is nodig omdat er grote verschillen zijn. Niet alleen in de snelheid van de bodemdaling, maar ook in de samenstelling van het veen.

Hoogendam: ‘Deze periode zijn we al gestart met de gebiedsgerichte aanpak. Onze gedeputeerde Rik Janssen heeft dit goed op de kaart gezet. Dus geen algemene maatregelen zoals overal het waterpei l verhogen,  maar per gebied heel goed onderzoeken wat haalbaar en betaalbaar is.’

In dit beleid staan proeven in de praktijk centraal. Zo starten er op iniatiatief van Hoogendam experimenten met zonneboeren in het Groene Hart. Dit is een oplossing voor gebieden waar landbouw zoals we die kennen met akkers, weiden en koeien op de lange termijn niet haalbaar is.

Andere oplossingen voor die gebieden kunnen natte teelten zijn. In andere gebieden wordt er met steun van de provincie het Rijk al geëxperimenteerd met onderwaterdrainage. Als die succesvol zijn, kunnen deze gebieden een heel stuk langer gebruikt blijven voor landbouw zoals we die kennen.

Kringlooplandbouw
Van Hoogendam mogen de weiden met koeien zeker blijven, maar het huidige landbouwsysteem moet volgens Hoogendam op andere punten wel veranderen:  ‘Is het rechtvaardig dat Zuid-Amerikaanse regenwoud verdwijnt  omdat  wij hier hun goedkope soja als veevoer willen?

Net als de SP vinden steeds meer mensen van niet.  Circulaire landbouw heeft dus de toekomst. Dit betekent dat we de ketens sluiten en er weer sprake is van een regionale kringloop. Meststoffen en veevoer komen dus weer van de bedrijven zelf of uit de buurt, en worden daar ook verwerkt.

Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest is sowieso belangrijk. Door de bodemdaling is er al steeds meer sprake van brakke en zoute kwel, ook steeds verder landinwaarts. Gebruik van kunstmest leidt ook tot verzilting en versterkt dit effect dus extra. Ook dat moeten we niet willen.

Streekproducten haalbaar en betaalbaar
Waar de SP naar toe wil met de landbouw is dus veel meer aanbod van verantwoord geteelde landbouwproducten van eigen bodem, met een eerlijke prijs voor boeren en voor consumenten. Hierdoor wordt  gezond, verantwoord streekvoedsel voor veel meer mensen haalbaar en betaalbaar.

Ook op andere manieren wil de SP dit stimuleren. Zo was er op initiatief van Hoogendam dit najaar al een grote succesvolle oogstmarkt bij het Provinciehuis. Ook publiciteitscampagnes en betere logistieke systemen kunnen zorgen voor meer bekendheid en omzet van verantwoord streekvoedsel.

U bent hier