h

Grote zorgen over toekomst zandwallen- en schurvelingenlandschap Ouddorp

10 maart 2019

Grote zorgen over toekomst zandwallen- en schurvelingenlandschap Ouddorp

Foto: Bart Vermeulen

SP-Statenlid Bart Vermeulen roept het provinciebestuur op het zandwallen- en schurvelingenlandschap bij Ouddorp beter te beschermen. Eind februari liet Vermeulen zich tijdens een werkbezoek voorlichten over de huidige staat van het landschap en dat gaf veel reden tot zorg.
Volgens betrokkenen uit het gebied blijkt uit een recente inventarisatie dat 50% van de schurvelingen en zandwallen slecht is onderhouden en dat zo’n 20 tot 30% is aangetast door bebouwing, afvalstort of afgravingen.

Bart Vermeulen: “Het Schurvelingen- en zandwallenlandschap bij Ouddorp is een zogeheten kroonjuweel in onze provincie, vanwege het werkelijk unieke cultuurhistorische karakter van het gebied en de bijdrage aan de biodiversiteit. Op basis van wat ik in het gebied heb gezien en wat uit de inventarisatie lijkt te komen staat dit landschap onder grote druk.”

In schriftelijke vragen wil de SP weten of de getallen uit de inventarisatie correct zijn en wat het provinciebestuur gaat doen om de achteruitgang te stoppen.
Ook wil de partij weten hoe de bescherming van de zandwallen en schurvelingen in de gemeente is geregeld.

Voor de komende twee jaar hebben de gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie 300.000 euro beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls in dit landschap, maar de SP zou liever zien dat er een structurele subsidieregeling voor beheer en onderhoud zou komen en verzoekt het provinciebestuur om dat te bevorderen.
Daarnaast wijst Statenlid Vermeulen op invloed van de uitbreiding van recreatieterreinen en de bouw van huizen in het zandwallenlandschap.

Bart Vermeulen: “Door de bouw van woningen in de smalle zandwalkavels gaat de beleving van de zogeheten kamerstructuur verloren en verdwijnen de zichtlijnen in dit landschap. Het is dus niet alleen een zaak van beheer en onderhoud, maar ook van het terugdringen van de oprukkende bebouwing. Sluipenderwijs verdwijnen steeds meer stukjes van de beleving van het landschap.”

In de schriftelijke vragen gaat de SP ook in op het mogelijk maken van een netwerk van wandelpaden over voormalige kerkepaden en het deels afsluiten van gebieden waar tot voor kort overheen gelopen kon worden.

U bent hier