h

Uitbreiden onderzoek voor nulmeting Rotterdam The Hague Airport noodzakelijk

18 juni 2020

Uitbreiden onderzoek voor nulmeting Rotterdam The Hague Airport noodzakelijk

Foto: SP

Tijdens de Statenvergadering van 22 april is door het Provinciebestuur aan de Provinciale Staten beloofd dat er een uitgebreide nulmeting zou plaatsvinden door middel van extra metingen bij Rotterdam The Hague Airport gericht op de emissies van fijnstof, ultrafijnstof en geluid door vliegverkeer. Door de coronacrisis is er namelijk een unieke situatie ontstaan waarbinnen een dergelijke meting plaats kan vinden. Helaas hebben wij als SP, evenals de D66, andere signalen ontvangen van bewoners in de omgeving van het vliegveld. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: 'De omwonenden, maar ook BTV (Bewoners groep tegen Vliegtuigoverlast) hebben aangegeven dat er geen extra metingen plaatsvinden. Daarom hebben wij samen met de D66 vragen gesteld, want wij willen dat die metingen, zeker na de toezegging van CU-SGP gedeputeerde de Zoete, plaatsvinden. Belofte maakt schuld.’

Om erachter te komen wat de staat van het onderzoek is wil de SP weten op welke manier er invulling gegeven is aan de toezegging van gedeputeerde de Zoete. Het volstaat volgens ons namelijk niet om de bestaande meetpunten onder andere bij de A13 bij Overschie te gebruiken omdat, dat geen volledig beeld geeft. Van Aelst: ‘Wij willen van het Provinciebestuur weten welke waarborgen zij hebben ingesteld om een goed, breed en representatief onderzoek uit te voeren. De signalen vanuit de omwonenden en BTV stellen ons momenteel bepaald niet gerust.’ Inmiddels is het zo dat de BTV zelf metingen is gaan uitvoeren uit onvrede met de Provincie die niet doet wat zij heeft beloofd. In de commissie van 10 juni zei van Aelst dan ook het volgt: ‘Ik sluit graag af met mijn teleurstelling. Teleurstelling in het feit dat de BTV zelf met de pet rond is gemoeten om een 0 meting geluid, fijnstof en ultrafijnstof rond 16 hoven te doen. Teleurstelling omdat de gedeputeerde de toezegging aan SP en D66 in de Staten kennelijk niet belangrijk vond en teleurstelling omdat dit ons vertrouwen in gedane toezegging sterk aantast.’ Mochten de antwoorden van het Provinciebestuur op onze vragen ons niet gerust stellen dat zij de handschoen alsnog oppakken dan zal de SP vervolgstappen ondernemen om alsnog een goed en breed gedragen onderzoek af te dwingen.

U bent hier