h

Roofmijten en hommels

3 februari 2020

Roofmijten en hommels

Foto: SP

Het komt best vaak voor dat SP Statenleden net als iedereen verrast worden door vervelende ontwikkelingen in de samenleving. De ontwikkelingen rond de verspreiding van de uiterst giftige PFAS stoffen en de stikstof problematiek zijn hier voorbeelden van. Het is dan ook bijzonder plezierig als je als SP Statenlid een keer blij verrast wordt. Afgelopen woensdag gebeurde dit tijdens een werkbezoek aan Koppert Biological Systems (KBS).

KBS, dat biologische oplossingen bedenkt en ontwikkelt ter vervanging van milieuvervuilende bestrijdingsmiddelen, is met maar liefst 1.700 werknemers een speler van wereldformaat. Uitsluitend gebruikmakend van inheemse soorten worden over de hele wereld plagen en plantziekten bestreden met 45 insecten zoals roofmijten en sluipwespen en worden hommels ingezet voor de noodzakelijke bestuiving van de planten. Daarnaast worden voor de plant nuttige schimmels ingezet om via de wortels van een plant deze te beschermen tegen ongewenste schimmels en bacteriën.

Het succes van deze methoden betekent niet alleen een enorme verbetering voor de glastuinbouw over heel de wereld, maar ook voor andere teeltvormen, zoals bijvoorbeeld de vollegrondteelt en de bollenteelt. In ons eigen land is vooral de groente teelt onder glas hard op weg om bestrijdingsmiddelvrij te worden en volgen andere teelten op de voet. Het mooie is dat deze biologische bestrijdingsmethoden inmiddels ook worden toegepast in de landbouw en veeteelt. Zo worden in de pluimveesector mijten ingezet als bestrijders van bloedluis.   

De toekomst voor biologisch verantwoorde plaag- en ziektebestrijding ziet er goed uit en betekent een geweldige vooruitgang ten opzichte van sterk vervuilende chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurlijk zijn we er nog lang niet en liggen er als het gaat om de verschillende teelten nog veel uitdagingen, vooral ook buiten de kas en rond zaken als waterhuishouding, energie, transport en afvalstromen. Desalniettemin is de SP blij verrast, niet alleen met de enorme innovatiekracht van deze sector, maar vooral ook met de omvang en schaal waarop nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. De keuze van de tomaat als het logo van de SP, blijkt opnieuw een juist te zijn geweest. Al moet ik eerlijk zeggen dat de hommel mij ook wel aanspreekt…

Frank Johan Hoogendam
SP Statenfractie Zuid-Holland

U bent hier