h

Natuur en milieu

2 oktober 2013

Provincie gaat voor professioneel wildbeheer

Om onnodige sterfte en leed te voorkomen, pleit de SP al jaren voor professioneel beheer van de damhertenkudde in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De provincie gaat hier nu in mee, zo blijkt vandaag uit de antwoorden op onze vragen.

Lees verder
27 september 2013

Zuid-Holland steeds bloemrijker

De Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Leiden en omgeving: op steeds meer plekken worden met steun van de provincie bloemrijke bermen ingezaaid. De SP juicht dit van harte toe. Bloemen, vlinders en bijen zijn niet alleen mooi, maar ook erg nuttig.

Lees verder
18 juli 2013

Regio Holland Rijnland krijgt bloemrijke bermen

Op initiatief van de gemeente Leiderdop krijgen de wegen in de Regio Holland Rijnland bermen vol bloemen die bijen, vlinders én toeristen moeten trekken. De provincie Zuid-Holland steekt 5.000 euro in het project. De SP is positief over de investering.

Lees verder
29 mei 2013

Laat vogels rustig broeden

Gemeenten en de provincie kunnen de wegbermen dit jaar beter zo laat mogelijk maaien. In Utrecht werden deze week bij het maaien vijf eenden gedood. Ook voor bijen en vlinders is later maaien beter.

Lees verder
27 mei 2013

Geef bijen de ruimte

Om de massale bijensterfte te stoppen, zou het goed zijn als gemeenten en de provincie de bermen dit jaar pas in de zomer maaien. Veel planten hebben dan al gebloeid en zaad gevormd, waardoor het werk voor de bij erop zit.

Lees verder
24 mei 2013

Doorbraak: Oostvlietpolder blijft groen

De SP is verheugd met het besluit van Gedeputeerde Staten om de Oostvlietpolder groen te houden. In dit belangrijke weidevogelgebied was eerder een bedrijventerrein gepland. De SP verzilvert hiermee een jarenlange stijd in zowel de provincie als in de Leidse gemeenteraad. 

Lees verder
8 mei 2013

Werkbezoek Zandmotor

Samen met andere Statenfracties bracht de SP een werkbezoek aan de Zandmotor bij Kijkduin. Diverse deskundigen gaven uitleg over deze innovatieve manier van kustbescherming en hoe het project zich tot nu toe ontwikkelt.

Lees verder
20 maart 2013

Sterfte damherten onnodig

Onlangs kopte het Algemeen Dagblad dat de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen bij bosjes sterven. De SP voorzag dat al in 2009 en probeerde dat toen per motie te voorkomen. 

Lees verder
13 augustus 2012

Zorgen om natuurbeheer Nieuwkoopse plassen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het maaien van riet in de Nieuwkoopse plassen. Dit naar aanleiding van berichten van bezorgde rietsnijders over het te laat aanvragen van de provinicale subsidie voor landschapsbeheer door Natuurmonumenten.

Lees verder
23 november 2005

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

Foto: SP

SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP Statenlid Bart Vermeulen hebben vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hoewel zowel de woordvoerder van Shell als de politie het Kamerlid sommeerden de grond weer mee te nemen, waren de SP aktivisten daartoe niet bereid. Van Velzen: 'Het moet ook niet gekker worden. Shell heeft decennia lang zwaar chemisch afval in een kwetsbaar natuurgebied gestort. Ze weigeren nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen. Nu wij ze een handje helpen moeten ze hun eigen cadeautjes niet weigeren!
Ik neem de nieuwe reclameslogan van Shell zeer serieus: waar u stopt gaan wij verder! Vandaag hebben we een klein deel van de nalatenschap op de stoep van Shell gestort. Daar hoort het natuurlijk niet thuis, maar het kan daar in ieder geval minder kwaad dan in de bodem van de Biesbosch.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier