h

SP kijkt uit naar ganzenbijeenkomst

11 februari 2014

SP kijkt uit naar ganzenbijeenkomst

Door het sneuvelen van het ganzenakkoord tussen de provincies, landbouw- en natuur- organisaties, zijn de afzonderlijke provincies weer aan zet. Mede op verzoek van de SP houdt Zuid-Holland morgen een bijeenkomst over het lastige onderwerp.

Het voordeel is dat de bijeenkomst gelegenheid biedt om het probleem van alle kanten te belichten. Wij gaan dus goed luisteren naar natuur- en dierenwelzijns-organisaties, maar ook naar landbouworganisaties, landschapsbeheerders enzovoort. Doel van de SP is een diervriendelijke en betaalbare oplossing voor de schade die nu wordt aangericht.

De SP constateert al wel dat alleen bejagen in ieder geval te weinig resultaat oplevert. Sommige andere maatregelen, zoals vangen en daarna vergassen, vinden we te dieronvriendelijk. Dit betekent niet dat er geen oplossing is. Verschillende partijen hebben uiteenlopende ideeën en ook combinaties zijn mogelijk.

Zo pleit de Dierenbescherming bijvoorbeeld voor speciale ganzen-opvanggebieden, waar de dieren het hele jaar door kunnen verblijven. Dit zou in combinatie met diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van gewassen in bepaalde gebieden een optie kunnen zijn. De SP wil al deze en andere mogelijkheden op 12 februari graag verder bespreken.

U bent hier